Jídelní lístek

ZÁŘÍ - ŘÍJEN

ŠKOLNÍ JÍDELNA VAŘÍ I O PRÁZDNINÁCH

Upozorňujeme na možnost stravování nejen našich žáků a zaměstnanců ve dnech volna, srdečně jsou zváni i cizí strávníci. 

Ve dnech ředitelského volna (pondělí a úterý 25. - 26. 10. 2021) vaří školní jídelna za nedotovanou cenu oběda. V době podzimních prázdnin 27. 10. 2021 za cenu dotovanou, jako v době školní docházky.

Pokud máte zájem, nahlaste se v kanceláři vedoucí ŠJ osobně nebo telefonicky na te. 736 483 068 do 15. 10. 2021. V době prázdnin a ředitelského volna, vaří ŠJ jedno jídlo.

Výdej obědů: 11.25 - 11.40 hodin do jídlonosičů, 11.40 - 12.30 hodin na talíře pro žáky a zaměstnance. Žáci a zaměstnanci ZŠ a SŠ Klíč 12.30 - 12.45 hodin.

Ve čtvrtek 28. 10. a v pátek 29. 10. školní jídelna nevaří.

 

Těšíme se na vás.