Kritéria pro přijetí

zveřejněno 20.8.2017

Kapacita školní družiny je 120 žáků.

Tento školní rok byli přijati všichni žáci z přípravné třídy, 1. a 2. tříd. Do doplnění kapacity budou přijati někteří žáci 3. – 5. tříd dle kritérií pro přijetí. 

Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

  • děti z přípravné třídy - všichni zájemci
  • žáci 1. třídy - všichni zájemci
  • žáci 2. třídy - všichni zájemci
  • žáci 3. – 5. třídy - zájemci do naplnění kapacity - kritériem je datum narození 

 

ZÁSADNÍM KRITÉRIEM JE ŠPATNÁ PLATEBNÍ MORÁLKA RODIČŮ ŽÁKA V PŘEDCHOZÍM ŠKOLNÍM ROCE. ŽÁCI, JEJICHŽ RODIČE NEMAJÍ VYROVNANÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY VŮČI ŠKOLE, NEMOHOU BÝT DO DRUŽINY PŘIJATI.