OP VVV - šablony pro MŠ a ZŠ

zveřejněno 1. 8. 2017

OP VVV Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Dotace je určena na podporu MŠ a ZŠ v méně rozvinutých regionech. Jedná se hlavně o podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků, a dále o podporu extrakurikulárních aktivit, které pomohou se zařazením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do vyčerpání alokace, nejpozději však do 30. 6. 2017.

Příjemci podpory:

 • Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu.
 • Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivity pro MŠ:
  • Personální podpora MŠ
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
  • Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
 • Aktivity pro ZŠ:
 • Personální podpora ZŠ
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
 • Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
 • Spolupráce s rodiči žáků ZŠ