Partnerská škola ČVS - PŠ ČVS

Projekt vytvořený pro větší sepětí ČVS a základních škol, které upřednostňují ve svém programu pro sportovní vyžití svých žáků a žákyň volejbal. Cílem ČVS je ocenit základní školy, které úzce spolupracují s volejbalovými oddíly, oficiálně uznat a ocenit jejich úlohu v přípravě volejbalové mládeže.  Udělením titulu „Partnerská škola ČVS“, uznává ČVS kvalitu tréninkového procesu na základní škole a v neposlední míře i oceňuje přínos vedení základní školy, ředitele školy, ale i řadových učitelů k rozvoji mládežnického volejbalu. Udělením titulu vytváří pro vedení škol možnost se oficiálně prezentovat vůči státním orgánům (vedení města, kraje), sponzorům a v neposlední řadě rodičovské  veřejnosti. Partnerská škola ČVS je titul, který prezentuje kvalitu školy v oblasti sportovního vyžití mládeže.  
 
Z projektu „Partnerská škola ČVS“ vyplývá, že škola obdrží certifikát ( osvědčení) o tom, že na škole probíhá výuka volejbalu v různých formách, které ČVS považuje za kvalitní a hodné ocenění. Titul „Partnerská škola ČVS“  se bude udělovat na dvouleté období a poté bude škola titul  obhajovat v novém přijímacím řízení.