Plánované akce

zveřejněno 1. 9. 2019

Plán akcí není konečný, další plánované akce budou postupně přibývat, sledujte týdenní plány v systému Bakaláři.

ZÁŘÍ 2019

 • 02. 09. – Slavnostní zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků
 • 10. 09. – Třídní schůzky
 • 28. 09. - City Cross Run – 4. ročník zážitkového běhu Českou Lípu
 • 18. – 20. 09. – Adaptační kurz (6. ročníky) - Holany
 • 27. 09. – Žákovský parlament
 • 25. 09. - Fotografování prvňáčků
 • Živá knihovna – 9. ročníky – kariérní poradenství
 • 18. 09. - Přespolní běh 6. - 9. ročníky – Česká Lípa, Rasova Hůrka
 • 25. 09. - Přespolní běh 1. - 5. ročníky – Česká Lípa, Rasova Hůrka
 • 30. 09. - Za zvířaty celého světa - exkurze ZOO Praha (7.ročníky)
 • Atletický čtyřboj – Jablonné v Podještědí (8. - 9. roč.) - zatím bez termínu
 • Pouštění vlaštovek (ŠD)
 • Divadlo Marionety – tělocvična – 1. – 4. ročníky

 

ŘÍJEN 2019

 • 12. 10. - 1. Turistická výprava pro rodiče a děti
 • 15. 10. - Branný den – 6. – 9. ročníky-Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
 • 17.10. - Branný den - 1. - 5. ročníky - Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
 • Sportovní turnaj
 • Žákovský parlament
 • 14. - 18. 10. - 1. „Projektový týden" – Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
 • Podzimní slavnosti – Drakiáda, Halloween, noc strašidel (ŠD)

 

LISTOPAD 2019

 • 04. – 29. 11. – Sběrová charitativní akce – Za starý papír, nový život
 • 12. 11. - Burza škol KD Crystal - kariérní poradenství – žáci a rodiče 9. ročníků 
 • 04. – 15. 11. Bobřík informatiky
 • 04. - 15. 11. - Pravidla první pomoci (ŠD)
 • 26. 11. - Olympiáda v anglickém jazyce 
 • 28. 11. - Olympiáda v českém jazyce – školní kolo
 • 18. 11. – Pedagogická rada (1. čtvrtletí)
 • 19. 11. – Třídní schůzky
 • 22. 11. – Žákovský parlament
 • 27. 11. - Svět kolem nás – kino Crystal – Írán – zahalená krása – 10.00 hodin
 • Turnaj ve stolní hře " Člověče, nezlob se!" (ŠD)
 • 20. 11. - Dějepisná olympiáda -školní kolo
 • 13. 11. - GIS days - Liberec

 

PROSINEC 2019

 • 30. 11. – Vánoční tvořivá dílna – rodiče + děti (ŠJ)
 • 05. 12. - Čertí rej - odpoledne plné her a zábavy plné čertů a čertic (ZŠ a ŠD)
 • 14. 12. - 3. Turistická výprava
 • 11. 12. - Exkurze-hygienické muzeum Drážďany 
 • Adventní koncert - sbírka
 • 18. 12. – Diskobruslení 9-12 h.
 • 20. 12. – Vánoční turnaj v stolním tenisu 13.00 h
 • 20. 12. – Třídní besídky
 • 20. 12. – Vánoční turnaj v šachu a piškvorkách
 • Schránka a vzkazy pro Ježíška
 • Kouzelné Vánoce ve školní družině (ŠD)
 • Výbuch nehrozí – soutěž „Mladý chemik“

 

LEDEN 2020

 • 06. – 10. 01. – Lyžařský kurz pro žáky 3. -5. ročníků
 • 13. - 17. 01. - Hrajeme divadlo - výroba maňásků na špejlích (ŠD)
 • Beseda se slavným absolventem školy – zatím bez termínu
 • 27. 01. - Zeměpisná olympiáda – školní kolo 
 • 27. 01. – Pedagogická rada (1. pololetí)
 • 24. 01. – Žákovský parlament
 • Biologická olympiáda – školní kolo
 • Matematická olympiáda (5.,  9. roč.) – školní kolo
 • 21. 01. - Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo
 • 14. 01. - Dějepisná olympiáda – okresní kolo
 • Turnaj ve stolních hrách (šachy, dáma, domino) ŠD
 • Zimní olympiáda (ŠD)
 • Hudební soutěže (ŠD)

 

ÚNOR 2020

 • Recitační soutěž – školní kolo – 1. - 2. st. - zatím bez termínu
 • 24. 02. – 28. 02. - Lyžařský kurz – 6., 9. ročníky
 • Karneval – výroba masek, soutěž masek a tanečníků (ŠD)
 • 18. 02. - Olympiáda v anglickém jazyku –  okresní kolo 
 • 26. 02. - Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

 

BŘEZEN 2020

 • 02. - 06. 03. - Lyžařský kurz - 7., 8. ročníky
 • 19. 03. - “ Škola nanečisto“
 • 19. 03. - Den otevřených dveří 10.00 – 17.00 h.
 • 19. 03. – Jarní tvořivá dílna aneb vítání jara – ŠJ 14.00 – 17.00 – ŠJ
 • 20. 03. – Den – Downův syndrom
 • Týden s Andersenem – seznámení s dětskou literaturou – zatím bez termínu
 • Modely budoucnosti – módní přehlídka (ŠD)
 • Soudní přelíčení – 8. ročníky – zatím bez termínu
 • Exkurze Narex Česká Lípa (8. – 9. ročníky) – zatím bez termínu
 • Sálová kopaná – okresní kolo (8. - 9. roč.)
 • Matematická olympiáda – školní kolo (6. – 8. roč.)
 • Fyzikální olympiáda (8. – 9. roč.) – okresní, školní kolo
 • 20. 03. - Matematický klokan 
 • 26. 03. - Pythagoriáda - okresní kolo
 • Basketbal – okresní kolo (8. - 9. ročníky) – chlapci a dívky – zatím bez termínu

 

DUBEN 2020

 • 17. 04. - Zápis do 1. třídy 
 • 04. 04. - 5. Turistická výprava
 • 15. 04. - Ladská laťka – závody ve skoku vysokém (6. - 9. roč.)
 • 08. 04. - Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
 • 20. 04. – Pedagogická rada
 • 21. 04. – Třídní schůzky (3. čtvrtletí)
 • 23. 04. - Den Země – výtvarná soutěž a úklidová akce
 • 25. 04. - „Ladská  kecka“ – turistický pochod
 • BESIP – dopravní výchova (ŠD)
 • Kimovy hry v přírodě (ŠD)
 • Čarodějná diskotéka (ŠD)
 • Velikonoce – malování kraslic, vystřihovánky, vítání jara (ŠD)
 • Mladý zdravotník – zásady první pomoci- soutěž
 • Projekt „Šikovné ruce“

 

KVĚTEN 2020

 • 16. 05. - 6. Turistická výprava
 • NP Terezín – „Historie, učitelka života“ – exkurze – zatím bez termínu
 • 2. Projektový týden – Praha 3. – 9. ročníky
 • 11. - 15. 05. – první termín ozdravné pobyty
 • 15. 05. – Den s Integrovaným záchranným systémem
 • 15. 05. - Květinový den – sbírka – boj proti rakovině
 • Exkurze - Muzeum K. H. Máchy - Doksy
 • 20. 05. - Fotografování tříd
 • Multikulturní týden (ŠD)
 • Exkurze – ČOV Česká Lípa
 • Pohár rozhlasu – atletická soutěž – Jablonné v Podještědí (6. – 9. roč.) – zatím bez termínu
 • 25. - 29. 05. - Vodácký kurz – Vltava (9. ročníky)
 • 01. 06. - Dětský den a retro sportovní odpoledne – ŠD

 

ČERVEN 2020

 • 04. 06. – Akademie školy – KD Crystal 10.00 – žáci, 16.00 – rodiče a veřejnost
 • 06. 06. - 7. Turistická cyklovýprava
 • 08. – 12. 06. – druhý termín ozdravné pobyty
 • 12. 06. – Žákovský parlament
 • 16. 06. – Setkání s rodiči budoucích prvňáčků (od 17,00 hod. ve třídě)
 • 16. – 17. 06. – Školní olympiáda
 • 22. 06. – Pedagogická rada (2. pololetí)
 • 23. 06. - Vyhlášení ankety Ladský borec a šikula
 • Těšíme se na prázdniny – výtvarná soutěž (ŠD)
 • Léto v přírodě – herbář (ŠD)
 • 25. 06. – Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků
 • 26. 06. - Ukončení š.r.2019/2020 - vysvědčení
 • Pasování prvňáčků na čtenáře (Městská knihovna)