Plánované akce

zveřejněno 29. 5. 2022

Plán akcí není konečný, další plánované akce budou postupně přibývat, sledujte týdenní plány v systému Bakaláři.

ZÁŘÍ 2022

 • 01. 09. – Slavnostní zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků        
 • 06. 09. – Třídní schůzky                                                                              
 • 17. 09. - City Cross Run – 6.ročník zážitkového běhu Českou Lípu                                                         
 • 14. – 16. 09. – Adaptační kurz (Holany-6.ročníky)                                     
 • 23. 09. - Žákovský parlament                                              
 • 21. 09. - Fotografování prvňáčků                                                                                               
 • 14.09.-Přespolní běh 6. - 9. ročníky – Česká Lípa, Rasova Hůrka                        
 • 21.09.-Přespolní běh 1. - 5. ročníky – Česká Lípa, Rasova Hůrka                        
 • 15.9.-Atletický čtyřboj – Jablonné v Podještědí (8. - 9. roč.) - zatím bez termínu
 • Pouštění vlaštovek (ŠD)                                                  

 

ŘÍJEN 2022

 • 06. 10. – „Za zvířaty celého světa“ – exkurze ZOO Praha (7. roč.)            
 • 01. 10. - 1. Turistická výprava pro rodiče a děti                                                                                                       
 • Žákovský parlament – soustředění                                                              
 • 11. 10. - 1. „Projektový den" – Zdravý životní styl           
 • Mapy kolem nás                                                      
 • Podzimní slavnosti – Drakiáda, Halloween, noc strašidel (ŠD)
 • 06. 10. - Exkurze hygienické muzeum Drážďany

 

LISTOPAD 2022                                                                  

 • Burza škol KD Crystal - kariérní poradenství – žáci a rodiče 9. ročníků – zatím bez termínu
 • 01. – 12. 11. Bobřík informatiky                              
 • 01. - 12. 11. - Pravidla první pomoci (ŠD)
 • Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo zatím bez termínu                      
 • 14. 11. – Pedagogická rada (1. čtvrtletí)                                                   
 • 15. 11. – Třídní schůzky/ 22.11. – 2.stupeň                                                                                 
 • Žákovský parlament  
 • Pythagoriáda – 6. – 9. ročník – školní kolo
 • Pytahágoriáda – školní kolo 6.-9. ročník
 • Logická olympiáda – školní kolo
 • Soutěž „Mladý chemik“                                                                 
 • Turnaj ve stolní hře " Člověče, nezlob se!" (ŠD)
 • Okresní kolo ve florbalu – dívky (8. – 9. ročník) – zatím bez termínu                   
 • Okresní kolo ve florbalu – dívky (6. – 7. ročník) – zatím bez termínu                   
 • Okresní kolo ve florbalu – chlapci (6. – 7. ročník) – zatím bez termínu                
 • Okresní kolo ve florbalu – chlapci (8. – 9. ročník) – zatím bez termínu                
 • Dějepisná olympiáda – školní kolo – zatím bez termínu                       
 • GIS days – Liberec                                                                        
 • 26. 11. - Vánoční tvořivá dílna – rodiče + děti (ŠJ)                        

 

PROSINEC 2022

 • 05. 12. - Čertí rej - odpoledne plné her a zábavy plné čertů a čertic (ZŠ a ŠD)
 • 03. 12. - 3. Turistická výprava                                                                                 
 • Adventní koncert – sbírka                                                            
 • 21. 12. – Diskobruslení                                             
 • 20. 12. - Vánoční turnaj ve florbalu – chlapci a děvčata 2. – 5. ročník
 • 21. 12. - Vánoční turnaj ve florbalu – chlapci a děvčata 6. – 9. ročník
 • 22. 12. – Vánoční turnaj v stolním tenisu 13.00 h                                      
 • 22. 12. – Třídní besídky                                                                              
 • 21. 12. – Vánoční turnaj v šachu a piškvorkách                              
 • Schránka a vzkazy pro Ježíška                                                                    
 • Kouzelné Vánoce ve školní družině (ŠD)                                                 

 

LEDEN 2023

 • 09. – 13. 01. – Lyžařský kurz pro žáky 3. -5. ročníků                            
 • 17. - 21. 01. - Hrajeme divadlo - výroba maňásků na špejlích (ŠD)                          
 • Zeměpisná olympiáda – školní kolo – zatím bez termínu                                 
 • 23. 01. – Pedagogická rada (1. pololetí)                                                   
 • Žákovský parlament                                                                                  
 • Biologická olympiáda – školní kolo                                                         
 • Matematická olympiáda (5., 6.  8. roč.) – školní kolo
 • Olympiáda v českém jazyce – školní kolo zatím bez termínu
 • Dějepisná olympiáda – školní kolo zatím bez termínu               
 • Zimní olympiáda (ŠD)
 • Hudební soutěže (ŠD)

 

ÚNOR 2023

 • Recitační soutěž – školní kolo – 1. - 2. st. - zatím bez termínu
 • Beseda s Tomášem Slavatou                        
 • 06. – 10. 02.  - Lyžařsky kurz – 6., 7. ročníky                                         
 • 13. – 17. 02. - Lyžařský kurz – 8. -9. ročníky                                                      
 • Karneval – výroba masek, soutěž masek a tanečníků (ŠD)
 • Zeměpisná olympiáda – okresní kolo                                                      

 

BŘEZEN 2023

 • 16. 03. - “ Škola nanečisto“                                                           
 • 16. 03. - Den otevřených dveří 10.00 – 17.00 h.                                       
 • 16. 03. – Jarní tvořivá dílna aneb vítání jara – ŠJ 14.00 – 17.00 – ŠJ  
 • 21. 03. – Den – Downův syndrom                                                              
 • Týden s Andersenem – seznámení s dětskou literaturou – zatím bez termínu
 • Modely budoucnosti – módní přehlídka (ŠD)            
 • Soudní přelíčení – 8. ročníky – zatím bez termínu                                     
 • Sálová kopaná – okresní kolo (8. - 9. roč.)  
 • Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo
 • Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo
 • Matematická soutěž – Pangea (4. – 9. ročník)                                        
 • Dějepisná olympiáda – okresní kolo                                            
 • Matematická olympiáda – školní kolo (6. – 8. roč.)                                            
 • Fyzikální olympiáda (8. – 9. roč.) – okresní, školní kolo                         
 • Matematický klokan – okresní kolo                                                        
 • Basketbal – okresní kolo (8. - 9. ročníky) – chlapci a dívky – zatím bez termínu 

 

DUBEN 2023

 • Zápis do 1. třídy – zatím bez termínu                                                     
 • 5. Turistická výprava                                                         
 • 12. 04. - Ladská laťka – závody ve skoku vysokém (6. - 9. roč.)    
 • 06. 04. - Velikonoční turnaj ve stolním tenisu                                
 • 17. 04. – Pedagogická rada                                                                                   
 • 18. 04. – Třídní schůzky (3. čtvrtletí)/ 2.stupeň-25.4.                                            
 • 21. 04. - Den Země – výtvarná soutěž a úklidová akce               
 • 22. 04. - „Ladská  kecka“ – turistický pochod 11. ročník                                  
 • BESIP – dopravní výchova (ŠD)
 • Kimovy hry v přírodě (ŠD)
 • Čarodějná diskotéka (ŠD)
 • Velikonoce – malování kraslic, vystřihovánky, vítání jara (ŠD)
 • Mladý zdravotník – zásady první pomoci- soutěž                                 

 

KVĚTEN 2023

 • 13. 05. - 6. Turistická výprava                                                         
 • NP Terezín – „Historie, učitelka života“ – exkurze – zatím bez termínu
 • Přednáška hygiena dívek – 7. ročník
 • 2. Projektový týden – Praha 3. – 9. ročníky                                
 • 22. - 26. 05. – první termín ozdravné pobyty                                   
 • 12. 05. - Květinový den – sbírka – boj proti rakovině                                 
 • Exkurze - Muzeum K. H. Máchy – Doksy                                      
 • 17. 05. - Fotografování tříd                                                  
 • Multikulturní týden (ŠD)
 • Exkurze – ČOV Česká Lípa                                                 
 • Pohár rozhlasu – atletická soutěž – Jablonné v Podještědí (6. – 9. roč.) – zatím bez termínu
 • 22. 05. - 26. 05. - Vodácký kurz – Vltava (9. A,B)                                  
 • 01. 06. - Dětský den  – ŠD

 

ČERVEN 2023

 • 08. 06. – Akademie školy – KD Crystal 10.00 – žáci, 16.00 – rodiče a veřejnost
 • 10. 06. - 7. Turistická cyklovýprava                                                
 • 29.05 – 02. 06. – druhý termín ozdravné pobyty
 • 09. 06. – Žákovský parlament                                                                     
 • 13. 06. – Setkání s rodiči budoucích prvňáčků (od 17,00 hod. ve třídě)           
 • 13. – 14. 06. – Školní olympiáda                                                               
 • 26. 06. – Pedagogická rada (2. pololetí)                                                   
 • 28. 06. - Vyhlášení ankety Ladský borec a šikula                       
 • Těšíme se na prázdniny – výtvarná soutěž (ŠD)
 • Léto v přírodě – herbář (ŠD)
 • 29. 06. – Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků – Vodní hrad ČL 15. 30 – 20.00 hod.      
 • Pasování prvňáčků na čtenáře (Městská knihovna)
 • 30. 06. – Ukončení školního roku 2022/2023 – vysvědčení