Plánované akce

zveřejněno 1. 9.2018

Plán akcí není konečný, další plánované akce budou postupně přibývat, sledujte týdenní plány v systému Bakaláři.


ZÁŘÍ 2018

 • 03. 09. – Slavnostní zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků
 • 11. 09. – Třídní schůzky
 • 15. 09. - City Cross Run – 3.ročník zážitkového běhu Českou Lípu
 • 15. 09. – 1. Turistická výprava pro rodiče a děti - Vísecká rychta - Kravaře
 • 20. 09. - Živá knihovna - 9. ročníky - kariérní poradenství
 • 21. 09. – Žákovský parlament
 • 26. 09. - Fotografování prvňáčků
 • 19. 09. - Přespolní běh 6. - 9. ročníky – Česká Lípa, Rasova Hůrka 
 • 26. 09. - Přespolní běh 1. - 5. ročníky – Česká Lípa, Rasova Hůrka 
 • 26. 09. - Atletický čtyřboj – Jablonné v Podještědí (8. - 9. roč.) 
 • Pouštění vlaštovek (ŠD)
 • Divadlo Marionety – tělocvična – 1. – 4. ročníky

 

ŘÍJEN 2018

 • 04. 10. – „Za zvířaty celého světa“ – exkurze ZOO Praha (7. roč.)
 • 13. 10. - 2. Turistická výprava pro rodiče a děti
 • Sportovní turnaj
 • 15. 10. - Ekologický projekt - "Plast je plast" 10.00 hodin - tělocvična školy
 • 19. – 20. 10. Žákovský parlament – soustředění
 • 22. - 26. 10 – „Projektový týden" – Rok republiky – 100 let od vzniku ČSR
 • 25. 10. – Svět kolem nás – kino Crystal – Kuba – dvě tváře svobody
 • Podzimní slavnosti – Drakiáda, Halloween, noc strašidel (ŠD)

 

LISTOPAD 2018

 • 06. 11. - Burza škol KD Crystal - kariérní poradenství – žáci a rodiče 9. ročníků 
 • 05. – 16. 11. Bobřík informatiky
 • 05. - 16. 11. - Pravidla první pomoci (ŠD)
 • 14. 11. - Olympiáda v českém jazyce – školní kolo 
 • 28. 11. - Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo
 • 19. 11. – Pedagogická rada (1. čtvrtletí)
 • 20. 11. – Třídní schůzky
 • 23. 11. – Žákovský parlament
 • 05. - 30.11. - Sběrová charitativní akce- Za starý papír, nový život
 • Turnaj ve stolní hře " Člověče, nezlob se!" (ŠD)
 • 22. 11. - Okresní kolo ve florbalu – dívky (6. – 7. ročník) 
 • 20. 11. - Okresní kolo ve florbalu – chlapci (6. – 7. ročník) 
 • 21. 11. - Dějepisná olympiáda – školní kolo
 • 27. 11. - Okresní kolo ve florbalu - dívky 8.-9. ročník
 • 13. 11. - GIS days - Liberec

 

PROSINEC 2018

 • 01. 12. – Vánoční tvořivá dílna – rodiče + děti (ŠJ)
 • 05. 12. - Čertí rej - odpoledne plné her a zábavy plné čertů a čertic (ZŠ a ŠD)
 • 08. 12. - 3. Turistická výprava
 • Adventní koncert - sbírka
 • 12. 12. - Zpívání pod Vánočním stromkem - Nám. TGM
 • 19. 12. – Diskobruslení 
 • 19. 12. - Vánoční turnaj ve florbalu – chlapci a děvčata 2. – 5. ročník
 • 20. 12. - Vánoční turnaj ve florbalu – chlapci a děvčata 6. – 9. ročník
 • 21. 12. - Zpívání koled na schodech - škola
 • 21. 12. – Vánoční turnaj v stolním tenisu 13.00 h
 • 21. 12. – Třídní besídky
 • 21. 12. – Vánoční turnaj v šachu a piškvorkách
 • Schránka a vzkazy pro Ježíška
 • Kouzelné Vánoce ve školní družině (ŠD)
 • 12. 12. - Výbuch nehrozí – soutěž „Mladý chemik“-Liberec

 

LEDEN 2019

 • 07. – 11. 01. – Lyžařský kurz pro žáky 3. -5. ročníků
 • 14. - 18. 01. - Hrajeme divadlo - výroba maňásků na špejlích (ŠD)
 • 16. 01. - Dějepisná olympiáda - okresní kolo
 • Beseda se slavným absolventem školy – zatím bez termínu
 • 22. 01. - Zeměpisná olympiáda – školní kolo 
 • 21. 01. – Pedagogická rada (1. pololetí)
 • 25. 01. – Žákovský parlament
 • 29. 01. - Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
 • 30. 01. - Biologická olympiáda – školní kolo
 • Matematická olympiáda (5.,  9. roč.) – okresní kolo
 • Turnaj ve stolních hrách (šachy, dáma, domino) ŠD
 • Zimní olympiáda (ŠD)
 • Hudební soutěže (ŠD)

 

ÚNOR 2019

 • 14. 02. - Recitační soutěž – školní kolo – 1. a 2. st. 
 • 04. – 08. 02.  - Lyžařsky kurz – 6. 7.ročníky
 • 20. 02. - Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
 • 21. 02. - Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo
 • 25. 02. – 01. 03. - Lyžařský kurz – 8. - 9. ročníky
 • Karneval – výroba masek, soutěž masek a tanečníků (ŠD)

 

BŘEZEN 2019

 • 16. 03. - “ Škola nanečisto“
 • 21. 03. - Den otevřených dveří 10.00 – 17.00 h.
 • 21. 03. – Jarní tvořivá dílna aneb vítání jara – ŠJ 14.00 – 17.00 – ŠJ
 • 21. 03. – Den – Downův syndrom
 • Modely budoucnosti – módní přehlídka (ŠD)
 • Soudní přelíčení – 8. ročníky
 • 27. - 29. 03. - VZPoura úrazům - prevence dětských úrazů 1. - 9. ročník
 • Matematická olympiáda – školní kolo (6. – 8. roč.)
 • Fyzikální olympiáda (8. – 9. roč.) – okresní kolo
 • 20. 03. - Basketbal – okresní kolo ( 8. - 9. ročníky) – chlapci a dívky 
 • 22. 03. - NP - Lidice - exkurze (8.-9. ročník)

 

DUBEN 2019

 • 05. 04. - Zápis do 1. třídy 
 • Pythagoriáda – 5. - 8. ročníky – zatím bez termínu
 • 06. 04. - 5. Turistická výprava
 • 10. 04. - Ladská laťka – závody ve skoku vysokém (6. - 9. roč.)
 • 12. 04. - Velikonoční turnaj ve stolním tenisu 
 • 15. 04. – Pedagogická rada
 • 16. 04. – Třídní schůzky (3. čtvrtletí)
 • 23. 04. - Den Země – výtvarná soutěž a úklidová akce
 • 27. 04. - „Ladská  kecka“ – turistický pochod
 • BESIP – dopravní výchova (ŠD)
 • Kimovy hry v přírodě (ŠD)
 • Čarodějná diskotéka (ŠD)
 • Velikonoce – malování kraslic, vystřihovánky, vítání jara (ŠD)
 • Mladý zdravotník – zásady první pomoci- soutěž
 • Projekt „Šikovné ruce“

 

KVĚTEN 2019

 • 04. 05. - 6. Turistická výprava
 • 2. Projektový týden – Praha 3. – 9. ročníky
 • 13. 05. – 17. 05. – první termín ozdravné pobyty
 • 15. 05. - Květinový den – sbírka – boj proti rakovině
 • Exkurze - Muzeum K. H. Máchy - Doksy
 • 22. 05. - Fotografování tříd
 • Multikulturní týden (ŠD)
 • Exkurze – ČOV Česká Lípa
 • 14. - 15. 05. - Pohár rozhlasu – atletická soutěž – Jablonné v Podještědí (6. – 9. roč.) 
 • 31. 05. - Dětský den a retro sportovní odpoledne - ŠD

 

ČERVEN 2019

 • 06. 06. – Akademie školy - Jiráskovo divadlo 10.00 – žáci, 16.00 – rodiče a veřejnost
 • 09. 06. - 7. Turistická cyklovýprava
 • 10. – 14. 06. – druhý termín ozdravné pobyty
 • 13. 06. - Zayferus - ukázka dravců
 • 14. 06. – Žákovský parlament
 • 18. 06. – Setkání s rodiči budoucích prvňáčků (od 17,00 hod. ve třídě)
 • 18. – 19. 06. – Školní atletická olympiáda
 • 24. 06. – Pedagogická rada (2. pololetí)
 • 25. 06. - Vyhlášení ankety Ladský borec a šikula
 • Těšíme se na prázdniny – výtvarná soutěž (ŠD)
 • Léto v přírodě – herbář (ŠD)
 • 27. 06. – Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků - 10.00 hod. tělocvična, 15.00 hod. Centrum textilního tisku
 • Pasování prvňáčků na čtenáře (Městská knihovna)