Plánované akce

zveřejněno 1. 9. 2020

Plán akcí není konečný, další plánované akce budou postupně přibývat, sledujte týdenní plány v systému Bakaláři.

ZÁŘÍ 2020

 • 01. 09. – Slavnostní zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků
 • 08. 09. – Třídní schůzky
 • City Cross Run – 4. ročník zážitkového běhu Českou Lípu
 • 26. 09. – 1. Turistická výprava pro rodiče a děti
 • 14. – 16. 09. – Adaptační kurz (6. ročníky) - Holany
 • Žákovský parlament - zatím bez termínu
 • 23. 09. - Fotografování prvňáčků
 • Živá knihovna – 9. ročníky – kariérní poradenství
 • Přespolní běh 6. - 9. ročníky – Česká Lípa, Rasova Hůrka
 • Přespolní běh 1. - 5. ročníky – Česká Lípa, Rasova Hůrka
 • Atletický čtyřboj – Jablonné v Podještědí (8. - 9. roč.) - zatím bez termínu
 • Pouštění vlaštovek (ŠD)
 • Divadlo Marionety – tělocvična – 1. – 4. ročníky

 

ŘÍJEN 2020

 • 05. 10. – „Za zvířaty celého světa“ – exkurze ZOO Praha (7. roč.)
 • 10. 10. - 2. Turistická výprava pro rodiče a děti
 • Sportovní turnaj
 • Žákovský parlament – soustředění - zatím bez termínu
 • 1. „Projektový den" – Pobyt a cvičení v přírodě
 • Podzimní slavnosti – Drakiáda, Halloween, noc strašidel (ŠD)

 

LISTOPAD 2020

 • 02. – 27. 11. – Sběrová charitativní akce – Za starý papír, nový život
 • Burza škol KD Crystal - kariérní poradenství – žáci a rodiče 9. ročníků – zatím bez termínu
 • 04. – 15. 11. Bobřík informatiky
 • 04. - 15. 11. - Pravidla první pomoci (ŠD)
 • Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo zatím bez termínu
 • Olympiáda v českém jazyce – školní kolo zatím bez termínu
 • 23. 11. – Pedagogická rada (1. čtvrtletí)
 • 24. 11. – Třídní schůzky
 • 28. 11. – Vánoční tvořivá dílna – rodiče + děti (ŠJ)
 • Žákovský parlament - zatím bez termínu
 • Turnaj ve stolní hře " Člověče, nezlob se!" (ŠD)
 • Okresní kolo ve florbalu – dívky (8. – 9. ročník) – zatím bez termínu
 • Okresní kolo ve florbalu – dívky (6. – 7. ročník) – zatím bez termínu
 • Okresní kolo ve florbalu – chlapci (6. – 7. ročník) – zatím bez termínu
 • Okresní kolo ve florbalu – chlapci (8. – 9. ročník) – zatím bez termínu
 • Dějepisná olympiáda – školní kolo – zatím bez termínu
 • GIS days - Liberec

 

PROSINEC 2020

 • 04. 12. - Čertí rej - odpoledne plné her a zábavy plné čertů a čertic (ZŠ a ŠD)
 • 05. 12. - 3. Turistická výprava
 • Adventní koncert - sbírka
 • 16. 12. – Diskobruslení (předběžný termín)
 • 16. 12. - Vánoční turnaj ve florbalu – chlapci a děvčata 2. – 5. ročník
 • 17. 12. - Vánoční turnaj ve florbalu – chlapci a děvčata 6. – 9. ročník
 • 18. 12. – Vánoční turnaj v stolním tenisu 13.00 h
 • 18. 12. – Třídní besídky
 • 17. 12. – Vánoční turnaj v šachu a piškvorkách
 • Schránka a vzkazy pro Ježíška
 • Kouzelné Vánoce ve školní družině (ŠD)
 • Výbuch nehrozí – soutěž „Mladý chemik“

 

LEDEN 2021

 • 13. - 17. 01. - Hrajeme divadlo - výroba maňásků na špejlích (ŠD)
 • Beseda se slavným absolventem školy – J. + J. Rázek
 • Zeměpisná olympiáda – školní kolo – zatím bez termínu
 • 25. 01. – Pedagogická rada (1. pololetí)
 • 22. 01. – Žákovský parlament
 • Biologická olympiáda – školní kolo
 • Matematická olympiáda (5.,  9. roč.) – školní kolo
 • Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo
 • Dějepisná olympiáda – okresní kolo
 • Turnaj ve stolních hrách (šachy, dáma, domino) ŠD
 • Zimní olympiáda (ŠD)
 • Hudební soutěže (ŠD)

 

ÚNOR 2021

 • Recitační soutěž – školní kolo – 1. - 2. st. - zatím bez termínu
 • 08. – 12. 02.  - Lyžařsky kurz – 7. ročníky
 • 15. 02. – 19. 02. - Lyžařský kurz – 8. ročníky
 • Karneval – výroba masek, soutěž masek a tanečníků (ŠD)
 • Olympiáda v anglickém jazyku –  okresní kolo – zatím bez termínu
 • Zeměpisná olympiáda – okresní kolo
 • Matematický klokan – zapojení do soutěže

 

BŘEZEN 2021

 • 18. 03. - “ Škola nanečisto“
 • 18. 03. - Den otevřených dveří 10.00 – 17.00 h.
 • 18. 03. – Jarní tvořivá dílna aneb vítání jara – ŠJ 14.00 – 17.00 – ŠJ
 • 21. 03. – Den – Downův syndrom
 • Týden s Andersenem – seznámení s dětskou literaturou – zatím bez termínu
 • Modely budoucnosti – módní přehlídka (ŠD)
 • VZPoura úrazům – prevence dětských úrazů – 1. – 9. ročník
 • Soudní přelíčení – 8. ročníky – zatím bez termínu
 • Sálová kopaná – okresní kolo (8. - 9. roč.)
 • 31. 03. - Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
 • Matematická olympiáda – školní kolo (6. – 8. roč.)
 • Fyzikální olympiáda (8. – 9. roč.) – okresní, školní kolo
 • Matematický klokan – okresní kolo
 • Basketbal – okresní kolo (8. - 9. ročníky) – chlapci a dívky – zatím bez termínu

 

DUBEN 2021

 • Zápis do 1. třídy – zatím bez termínu
 • Slavnostní otevření školy po modernizaci a oslava 30 let od otevření školy 1990-2020
 • Pythagoriáda – 5. - 8. ročníky – zatím bez termínu
 • 03. 04. - 5. Turistická výprava
 • 14. 04. - Ladská laťka – závody ve skoku vysokém (6. - 9. roč.)
 • 12. 04. – Pedagogická rada
 • 13. 04. – Třídní schůzky (3. čtvrtletí)
 • 23. 04. - Den Země – výtvarná soutěž a úklidová akce
 • 24. 04. - „Ladská  kecka“ – turistický pochod
 • BESIP – dopravní výchova (ŠD)
 • Kimovy hry v přírodě (ŠD)
 • Čarodějná diskotéka (ŠD)
 • Velikonoce – malování kraslic, vystřihovánky, vítání jara (ŠD)
 • Mladý zdravotník – zásady první pomoci- soutěž
 • Projekt „Šikovné ruce“

 

KVĚTEN 2021

 • 15. 05. - 6. Turistická výprava
 • NP Terezín – „Historie, učitelka života“ – exkurze – zatím bez termínu
 • 2. Projektový týden – Praha 3. – 9. ročníky
 • 10. - 14. 05. – první termín ozdravné pobyty
 • 07. 05. – Den s Integrovaným záchranným systémem
 • 14. 05. - Květinový den – sbírka – boj proti rakovině
 • Exkurze - Muzeum K. H. Máchy - Doksy
 • 19. 05. - Fotografování tříd
 • Multikulturní týden (ŠD)
 • Exkurze – ČOV Česká Lípa
 • Pohár rozhlasu – atletická soutěž – Jablonné v Podještědí (6. – 9. roč.) – zatím bez termínu
 • 01. 06. - Dětský den a retro sportovní odpoledne – ŠD

 

ČERVEN 2021

 • 03. 06. – Akademie školy – KD Krystal 10.00 – žáci, 16.00 – rodiče a veřejnost
 • 05. 06. - 7. Turistická cyklovýprava
 • 07. – 11. 06. – druhý termín ozdravné pobyty
 • Žákovský parlament - zatím bez termínu
 • 15. 06. – Setkání s rodiči budoucích prvňáčků (od 17,00 hod. ve třídě)
 • 15. – 16. 06. – Školní olympiáda
 • 21. 06. – Pedagogická rada (2. pololetí)
 • 22. 06. - Vyhlášení ankety Ladský borec a šikula
 • Těšíme se na prázdniny – výtvarná soutěž (ŠD)
 • Léto v přírodě – herbář (ŠD)
 • 29. 06. – Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků
 • 30. 06. – Poslední zvonění - Výroční vysvědčení
 • Pasování prvňáčků na čtenáře (Městská knihovna)