Platba za stravu

zveřejněno 1.6.2019

Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny 225754831/0600 převodním příkazem z Vašeho účtu a se splatností do 25. dne v předcházejícím měsíci, variabilní symbol je vždy osobní číslo strávníka. Stravné se platí formou záloh, to znamená, že například stravné na měsíc září se platí už v měsíci srpnu. Vyúčtování přeplatků se provádí v červenci.

Přihláška ke stravování s vámi vyplní vedoucí školní jídelny. Posledních 14 dní v srpnu.

Přihláška ke stravování v sekci formuláře.

Výše stravného

podle vyhlášky 107/2005 - od 1. září 2019

 • obědy 6-10 let
  • záloha Kč 500,- /měsíc
  • jeden oběd Kč 23,--
 • obědy 11-14 let
  • záloha Kč 550,- /měsíc
  • jeden oběd Kč 26,--
 • obědy 15 a více let 
  • záloha Kč 680,- /měsíc
  • jeden oběd Kč 32,--
 • obědy zaměstnanci ZŠ Lada
 • záloha Kč 500,-/měsíc
 • jeden oběd Kč 22,-- (10,-Kč příspěvek FKSP)​
 • obědy cizí strávníci (soc.program)
  • záloha Kč 1260,--
  • jeden oběd Kč 60,--
 • obědy cizí strávníci
  • záloha Kč 1280,--
  • jeden oběd Kč 61,--
 • obědy ZŠ Klíč (11  - 14 let)
  • jeden oběd Kč 38,--
 • obědy ZŠ Klíč (15 a více let)
  • jeden oběd Kč 44,--
 • obědy studenti SŠ Klíč
  • jeden oběd Kč 44,--
 • obědy zaměstnanci ZŠ Klíč
  • jeden oběd Kč 61,--

Ve školním roce, kdy dítě dosáhne 11 a 15 let, musí zákonný zástupce změnit výši stravného.