Platba za stravu

zveřejněno 1.8.2021

Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny 225754831/0600 převodním příkazem z Vašeho účtu a se splatností do 25. dne v předcházejícím měsíci, variabilní symbol je vždy osobní číslo strávníka. Stravné se platí formou záloh, to znamená, že například stravné na měsíc září se platí už v měsíci srpnu. Vyúčtování přeplatků se provádí v červenci.

Přihláška ke stravování s vámi vyplní vedoucí školní jídelny. Posledních 14 dní v srpnu.

Přihláška ke stravování v sekci formuláře.

Výše stravného

podle vyhlášky 107/2005, poslední úprava vyhláškou č. 272/2021 Sb. - od 1. září 2021

 • obědy 6-10 let
  • záloha Kč 550,- /měsíc
  • jeden oběd Kč 25,--
 • obědy 11-14 let
  • záloha Kč 620,- /měsíc
  • jeden oběd Kč 28,--
 • obědy 15 a více let 
  • záloha Kč 770,- /měsíc
  • jeden oběd Kč 35,--
 • obědy zaměstnanci ZŠ Lada
 • záloha Kč 550,-/měsíc
 • jeden oběd Kč 25,-- (10,-Kč příspěvek FKSP)​
 • obědy cizí strávníci (soc.program)
  • záloha Kč 1400,--
  • jeden oběd Kč 63,--
 • obědy cizí strávníci
  • záloha Kč 1420,--
  • jeden oběd Kč 64,--
 • obědy ZŠ Klíč (11  - 14 let)
  • jeden oběd Kč 40,--
 • obědy ZŠ Klíč (15 a více let)
  • jeden oběd Kč 47,--
 • obědy studenti SŠ Klíč
  • jeden oběd Kč 47,--
 • obědy zaměstnanci ZŠ Klíč
  • jeden oběd Kč 64,--

Ve školním roce, kdy dítě dosáhne 11 a 15 let, musí zákonný zástupce změnit výši stravného.