Platba za stravu od 1. 8. 2018

zveřejněno 18.6.2018

Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny 225754831/0600 převodním příkazem z Vašeho účtu a se splatností do 25. dne v předcházejícím měsíci, variabilní symbol je vždy osobní číslo strávníka. Stravné se platí formou záloh, to znamená, že například stravné na měsíc září se platí už v měsíci srpnu. Vyúčtování přeplatků se provádí v červenci.

Přihláška ke stravování s vámi vyplní vedoucí školní jídelny. Posledních 14 dní v srpnu.

Přihláška ke stravování v sekci formuláře.

Výše stravného

podle vyhlášky 107/2005 - od 1. dubna 2017

 • obědy 6-10 let
  • záloha Kč 460,- /měsíc
  • jeden oběd Kč 21,--
 • obědy 11-14 let
  • záloha Kč 510,- /měsíc
  • jeden oběd Kč 24,--
 • obědy 15 a více let a zaměstnanci ZŠ
  • záloha Kč 640,- /měsíc
  • jeden oběd Kč 30,--
 • obědy cizí strávníci (soc.program)
  • záloha Kč 1240,--
  • jeden oběd Kč 56,--
 • obědy cizí strávníci
  • záloha Kč 1260,--
  • jeden oběd Kč 57,--
 • obědy ZŠ Klíč (11  - 14 let)
  • jeden oběd Kč 36,--
 • obědy ZŠ Klíč (15 a více let)
  • jeden oběd Kč 42,--
 • obědy studenti SSPOŠ
  • jeden oběd Kč 42,--
 • obědy zaměstnanci ZŠ Klíč
  • jeden oběd Kč 57,--

Ve školním roce, kdy dítě dosáhne 11 a 15 let, musí zákonný zástupce změnit výši stravného.