Poradenské služby

V rámci zkvalitnění služeb poskytovaných rodičům a žákům školy nabízíme kvalitní poradenské služby. Žáci mohou využít služeb výchovného a kariérního poradce a v neposlední řadě také metodika prevence sociálně patologických jevů.