Specifikace prostor

V naší škole se nachází dvě tělocvičny.

  • Obě o stejných rozměrech a téměř shodném vybavení, rozměry 24 m x 12 m. Je zde možnost využít lana a tyče na šplh, jsou zde umístěné koše na basketbal. V tomto sále je možnost hrát volejbal, házenou, vybíjenou, florbal, kopanou, nohejbal a různé míčové hry.
  • K dispozici zde jsou žebřiny, žíněnky, lavičky, kladiny a různé tělocvičné náčiní.
  • U tělocvičen jsou k dispozici tři šatny a sociální zázemí se sprchou.

 

V areálu školy se dále nachází víceúčelové sportovní hřiště

  • Atletický antukový ovál 250 m
  • Sektory na skok daleký a vrh koulí
  • Hřiště na plážový volejbal a antukové hřiště na volejbal
  • Asfaltové hřiště na basketbal a tenis
  • Fotbalové hřiště s přírodní trávou 60 x 40 m
  • Velké množství vzrostlé zeleně a odpočinkových ploch
 

Tělocvičny

Venkovní areál