Svačiny - informace

Uveřejněno 28. 9. 2021

 1. Žák může být přihlášen k odběru svačin pouze na základě písemné přihlášky, kterou vyplní jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce může žáka odhlásit z odebírání svačin písemným sdělením doručeným osobně vedoucí školní jídelny, nebo poštou na adresu školy. Žák bude odhlášen k 1. dni měsíce následujícího po doručení tohoto písemného sdělení.

 

 1. Přihlášený žák má v objednávkovém systému www.strava.cz a na objednávacím terminálu ve školní jídelně přístupný jídelní lístek svačin. Na rozdíl od obědů je však nutno svačinu objednat - zaškrtnout v objednávacím systému (ne jako u obědů, kdy je automaticky navolen č.1). V případě, že žák nechce svačinu daný den odebrat, je třeba ji odhlásit, a to jedním z uvedených způsobů:
 • Na webové stránce nebo aplikaci www.strava.cz nejpozději jeden pracovní den předem do 14. 00 hodin.
 • Osobně ve školní jídelně na objednávacím terminálu nejpozději jeden pracovní den předem a to v době provozu školní jídelny.
 • Osobně u vedoucí školní jídelny nejpozději jeden pracovní den předem v době provozu školní jídelny.
 • Telefonicky u vedoucí školní jídelny nejpozději jeden pracovní den předem do 14. 00 hodin.
 1. Platba za svačiny se provádí zálohově předem na celý měsíc bezhotovostně na účet školní jídelny. Zaplatit je vždy třeba do 25. dne před započetím účtovaného měsíce. Zálohu na září je nutno zaplatit do 20. srpna. Pokud žák nemá svačiny v řádném termínu uhrazené, bude odhlášen, dokud nezaplatí. Případné přeplatky budou vyúčtovány na začátku července, po skončení školního roku a to v hotovosti nebo převodem na účet. Platební údaje jsou stejné jako platební údaje pro obědy.

 

 1. Zákonný zástupce uhradí všechny přihlášené svačiny, ať byly žákem odebrány nebo ne.

 

 1. Při nepřítomnosti žáka, která je předem známá a trvá celý jeden den, je nutno svačinu odhlásit. Za neodebranou svačinu se žádná náhrada neposkytuje. V případě nepřítomnosti z důvodu nemoci lze první den nemoci svačinu pro žáka odebrat.

 

 1. Svačinu škola žákům neposkytuje ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, či ve dnech, kdy tomu brání výjimečné provozní důvody školní jídelny. O neposkytnutí svačin z výjimečných provozních důvodů jídelny budou zákonní zástupci školou v předstihu informováni na webových stránkách školy a zprávou v systému Bakaláři. Žákům v takových případech bude svačina automaticky odhlášena.

 

 1. Cena svačiny je 27,-Kč a je také uveřejněna na webových stránkách školy. Měsíční záloha je 540,-Kč. O změně ceny svačiny jsou zákonní zástupci informováni prostřednictvím webových stránek školy a zprávou v systému Bakaláři.

 

 1. Svačiny pro žáky jsou připraveny  denně ve školní jídelně v 9. 35 hodin. Na začátku velké přestávky v 9. 40 hodin si je zde žáci vyzvednou a snědí ve školní jídelně. V případě, že to druh svačiny umožňuje, je možné si svačinu z jídelny odnést ve vlastním boxu.  Pokud žák chybí jen několik vyučovacích hodin, může si svačinu vyzvednout osobně i mimo určený čas.