Třídní schůzky 14. a 21. listopadu 2023

Od radek.castulik |

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolte mi, abych Vás pozval na informační odpoledne a třídní schůzky, a to v úterý 14. listopadu 2023 (6.  -9. ročník) a v úterý 21. listopadu 2023 (0. – 5. ročník).

Níže uvádím možný harmonogram a obsah schůzek:

1) Klasická společná schůzka všech rodičů ve třídě – 14. 11. 2023 (6. – 9.ročník) 17.00 – 17. 30 hodin, 21. 11. 2023 - 0. – 5.ročník dle pokynů třídních učitelů.