Školní družina je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Práce školní družiny je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky, pravidly a zásadami pedagogiky volného času.

  • Cílová skupina:                             žáci 1. – 5. třídy (dle kritérií pro přijetí do ŠD)+přípravná třída
  • Kapacita školní družiny:              141
  • Počet zaměstnanců:                    dle aktuálního počtu oddělení 5

 

Poslání zařízení:
Školní družina realizuje a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační, sebeobslužné a zájmové činnosti. Družina umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Příloha Velikost
Školní vzdělávací program školní družiny (1.61 MB) 1.61 MB