Organizace školní družiny

zveřejněno 20. 6. 2021

Provozní doba:

 • od 6,30 do 7,40 a od 11,40 do 16,30 hodin

 

 Časy obědů jednotlivých oddělení ŠD v roce 2022 – 2023

 

JAHODA

1. oddělení

ANANAS

2. oddělení

HRUŠKA

3. oddělení

BANÁN

4. oddělení

PONDĚLÍ

12.00 13.00 12.00 13.00

ÚTERÝ

13.00 13.00 13.00 13.00

STŘEDA

12.00 12.00 12.00 13.00

ČTVRTEK

13.00 13.00 13.00 13.00

PÁTEK

12.00 12.00 13.00 12.00

Časy obědů jsou orientační. Počítejte prosím, že doba oběda je cca půl hodiny. 

Vyzvedávání a uvolňování dětí a žáků:

 • Do 13:30, poté až od 14:30 hodin kdykoli. Tyto časy je dobré respektovat. V čase mezi 13:30 a 14:30 hodin jsme zpravidla mimo školní oddělení. Děkujeme za pochopení.
 • V případě pravidelné i nepravidelné docházky do ranní družiny je nutno žáka přivést nejpozději v 7,15 hodin. Po tomto čase již žák musí počkat před školou na její otevření (v 7,40 hodin).
 • Uvolnění dítěte mimo údaje uvedené na zápisním lístku pouze písemně. V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě SMS, telefonické, ústní ani e-mailové žádosti.
 • Při vyzvednutí dítěte z odpolední školní družiny od 11. 40 do 16. 30 hodin použíjí rodiče žáka telefon u bočního vchodu u spodní brány do areálu školy s označením ŠKOLNÍ DRUŽINA a žáka si osobně převezmou v oddělení od vychovatelky.

Obědy:

Každé dítě dostane čip, na který se dostane přes bezpečnostní dveře do školy a zároveň slouží pro výdej (popř. volbu, odhlašování) oběda. Proto je nutné, aby dítě mělo čip denně ve škole u sebe. Obědy je možné navolit přímo v jídelně nebo prostřednictvím internetových stránek školy.

Poplatek za docházku do ŠD:

 • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je 200,- Kč / měsíc
 • Provádí se výhradně bezhotovostním platebním stykem
 • do 30. září příslušného roku na období září až prosinec částkouou 800,-
 • do 20. ledna příslušného roku na období leden až červen částkou 1 200,- Kč
 • Platby jsou zasílány na účet č. 41027824/0600. Variabilní symbol je osobní číslo dítěte. Platbu provedou zákonní zástupci na základě platebního příkazu, který jim bude zaslán prostřednictvím Bakalářů a také předán do notýsku dítěte vychovatelkami školní družiny.

  V případě přerušení činnosti školní družiny na déle než pět pracovních dnů v měsíci, dlouhodobé nemoci dítěte, pobytu v lázních apod. bude poplatek na základě žádosti zákonného zástupce vrácen.

 

Důležité, nezapomeňte!

 • Vyplněný zápisní lístek (přihláška do ŠD)
 • Notýsek ke komunikaci mezi rodiči a ŠD (děti dostanou na začátku školního roku)
 • Podepsané a označené věci dětí
 • Oblečení na hřiště (dle ročního období) - mohou mít děti v družině v sáčku (doporučujeme textilní tašku)
 • Papírové kapesníky – celé balení
 • Ovocný sirup – (bude zajištěn pitný režim po celou dobu provozu ŠD)
 • Nerozbitný hrneček na pití

 

Vychovatelé:  

 • 1. oddělení - JAHODA – Šplíchalová Marie  - vedoucí vychovatelka
 • 2. oddělení – ANANAS - Papíková Renata
 • 3. oddělení – HRUŠKA - Valešová Jana
 • 4. oddělení – BANÁN - Málková Helena

 

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH

Září

 • slavnostní zahájení školního roku
 • výzdoba tříd ŠD a chodeb
 • výtvarná soutěž - „Naše škola.“
 • tematické vycházky (příroda v období babího léta, pozorování světla a stínu, určování času podle Slunce)
 • pouštění vlaštovek - soutěž školní družiny
 • taneční a rytmické hry
 • pohybové a sportovní hry na hřišti

 

Říjen

 • zahájení činnosti kroužků
 • tematické vycházky (místo, kde žijeme - naše město, náš domov)
 • barvy kolem nás – zapouštění barev, zpracování podzimních listů (barevný podzim)
 • výroba draků z papíru a jiných ekologických materiálů
 • podzimní slavnosti - Drakiáda, Halloween, výstava výrobků z přírodnin
 • vycházky – poznáváme přírodu
 • strašidelná noc v ŠD

 

Listopad

 • výzdoba třídy a chodeb „Těšíme se na zimu“
 • umět pomoci sobě i kamarádovi – základy zdravovědy, prevence úrazů, první pomoc
 • turnaj ve stolní hře „Člověče, nezlob se!"
 • diskotéka
 • konstruktivní hry (stavebnice, lego, kostky)
 • Pravidla první pomoci

 

Prosinec

 • kouzelné Vánoce ve školní družině
 • Čertí rej - odpoledne plné her a zábavy plné čertů a čertic
 • vánoční jarmark
 • schránky a vzkazy pro Ježíška
 • výroba vánočních přání a dárků, pečení perníčků
 • posezení u vánočního stromečku (beseda, zpěv koled)
 • adventní zpívání – koledy

 

Leden

 • Zimní radovánky - výtvarné zpracování
 • turnaj ve stolních hrách (šachy, dáma, domino)
 • hudební soutěž – hudební odpoledne
 • hrajeme divadlo – výroba maňásků na špejlích
 • vycházky – pozorování zimní přírody, stavění sněhuláků
 • zimní olympiáda
 • cvičíme s hudbou, pohybové hry
 • hudební školička - hudební nástroje hrou

 

Únor

 • mediální výchova (rozhovory, besedy)
 • hry cvičící pozornost, postřeh a paměť (puzzle, piškvorky)
 • výroba papírových karnevalových masek
 • karneval - zábavné odpoledne se soutěžemi o nejlepší masky a tanečníky
 • výroba dárků k zápisu do 1. tříd
 • míčové a sportovní hry v tělocvičně a na hřišti

 

Březen

 • výzdoba chodeb a tříd „Vítání jara“
 • zdobení a barvení kraslic
 • velikonoční vystřihovánky
 • velikonoční jarmark
 • seznámení s dětskou literaturou, návštěva knihovny v našem městě
 • didaktické hry
 • modely budoucnosti - módní přehlídka 
 • hravé odpoledne s Janem Amosem

 

Duben

 • Den Země - úklid v okolí školní zahrady a hřiště, hry s ekologickou tématikou
 • BESIP - dopravní výchova (situace v běžném dopravním provozu cestou do školy)
 • vycházky – pozorování a poznávání jarních rostlin, kvetoucích stromů
 • výtvarná soutěž „Máme rádi přírodu“
 • Kimovy hry v přírodě
 • čarodějná diskotéka - hry a soutěže

 

Květen

 • výzdoba chodeb a tříd „Náš svět“
 • výroba dárků pro maminky
 • práce s časopisy (křížovky, hádanky, sudoku)
 • multikulturní týden
 • malování na chodník
 • orientační běh
 • školy v přírodě
 • ukončení činnosti kroužků

 

Červen

 • výzdoba „Těšíme se na prázdniny“
 • dětský den – zábavné odpoledne
 • léto – pestrost v přírodě (herbář)
 • hry v přírodě
 • bezpečnost o prázdninách 
 • ukončení školního roku