Zaměstnanci školy

O Vaše děti se starají:

VEDENÍ

VEDENÍ user

PhDr. Radek Častulík

Ředitel školy

Fakulta tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy Praha

Předměty
 • Tělesná výchova
VEDENÍ user

Mgr. Pavlína Pavlíčková

Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň
Hlavní koordinátor ŠVP

Pedagogická fakulta Univerzity
J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Předměty
 • Učitelství pro 1. stupeň
VEDENÍ user

Mgr. Zdeněk Choma

Statutární zástupce ředitele školy
zástupce ředitele školy pro 2. stupeň
Správce systému Bakaláři

Matematicko – fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy Praha

Předměty
 • Matematika
 • Fyzika
Výchovná poradkyně user

Mgr. Dominika Holubová

Výchovná poradkyně
Koordinátor asistentů pedagoga a výuky žáků s OMJ

Pedagogická fakulta
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Katedra psychologie Univerzity Karlovy v Praze
výchovné poradenství

Technická univerzita v Liberci
speciální pedagogika

Předměty
 • Český jazyk
 • Dějepis
 • Občanská výchova

1.STUPEŇ

1.STUPEŇ user

Bc. Věra Šimáňová

TŘÍDNÍ UČITELKA  V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

 
1.STUPEŇ user

Mgr. Jana Adamcová

Třídní učitelka 1. A

Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy Praha

Předměty
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Předškolní pedagogika
1.STUPEŇ user

Mgr. Miroslava Holubová

Třídní učitelka 1. B

Pedagogická fakulta
Univerzity Wroclaw

Předměty
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Speciální pedagogika
1.STUPEŇ user

Mgr. Kristýna Heiningerová

Třídní učitelka 1. C

Pedagogická fakulta
Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Předměty
 • Učitelství pro 1. stupeň
1.STUPEŇ user

Mgr. Jana Rosáková

Třídní učitelka 2. A

Pedagogická fakulta
Technické univerzity Liberec

Předměty
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Speciální pedagogika
1.STUPEŇ user

Mgr. Nikola Dědková

Třídní učitelka 2. B

Pedagogická fakulta
Technická univerzita v Liberci

Předměty
 • Učitelství pro 1. stupeň
1.STUPEŇ user

Mgr. Martina Nemčoková

Třídní učitelka 3. A
Logopedický asistent

Pedagogická fakulta
Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Předměty
 • Učitelství pro 1. stupeň
1.STUPEŇ user

Mgr. Jana Andrýsková

Třídní učitelka 3. B

Univerzita J. A. Komenského Praha

Předměty
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Speciální pedagogika
 • Logopedie
1.STUPEŇ user

Mgr. Silvie Pospíšilová

Třídní učitelka 4. A

SPgŠ Litoměřice – učitelství pro MŠ

Univerzita J. A. Komenského Praha

Předměty
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Speciální pedagogika
1.STUPEŇ user

Mgr. Pavla Zajícová

Třídní učitelka 4. B

Pedagogická fakulta
Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Předměty
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Specializace na HV
1.STUPEŇ user

Mgr. Ilona Hurčíková

Třídní učitelka 5. A

Pedagogická fakulta
Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Předměty
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Dyslektická náprava
1.STUPEŇ user

Mgr. Karla Hlinová

Třídní učitelka 5. B

Pedagogická fakulta
Jihočeské univerzity České Budějovice

Předměty
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Specializace na dyskalkulii

2. STUPEŇ

2.STUPEŇ user

Mgr. Radka Veselá

Třídní učitelka 6. A
Metodik prevence

Pedagogická fakulta
Západočeské univerzity v Plzni

Národní pedagogický institut
Prevence sociálně patologických jevů

Předměty
 • Český jazyk
 • Německý jazyk
2.STUPEŇ user

Mgr. Ondřej Riljak

Třídní učitel 6. B

Pedagogická fakulta
Technická univerzita Liberec

Předměty
 • Tělesná výchova
 • Zeměpis
 • Sportovní hry
2.STUPEŇ user

Mgr. Pavlína Švarcrová

Třídní učitelka 7. A

Pedagogická fakulta
Technická univerzita Liberec

Edison Community College
Fort Myers, Florida, USA

Předměty
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Anglický jazyk
2.STUPEŇ user

Mgr. Petra Šulcová

Třídní učitelka 7. B

Pedagogická fakulta
Technická univerzita Liberec

Předměty
 • Český jazyk
 • Tělesná výchova
 • Výtvarná výchova
2.STUPEŇ user

Mgr. Jarmila Nováková

Třídní učitelka 8. A

Pedagogická fakulta
Technická univerzita Liberec

Předměty
 • Německý jazyk
 • Tělesná výchova
2.STUPEŇ user

Mgr. Jana Roubíčková

Třídní učitelka 8. B

Pedagogická fakulta
Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Předměty
 • Český jazyk
 • Výtvarná výchova
 • Dyslektická náprava
2.STUPEŇ user

Mgr. Gabriela Svobodová

Třídní učitelka 9. A

Pedagogická fakulta
Technická univerzita Liberec

Předměty
 • Anglický jazyk
 • Zeměpis
 • Občanská výchova
 • Informatika
2.STUPEŇ user

Mgr. Jana Haas

Třídní učitelka 9. B

Pedagogická fakulta
Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Předměty
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Anglický jazyk
 • Výtvarná výchova
 • Pracovní činnosti
2.STUPEŇ user

Mgr. Alena Hladoníková

Učitelka
Koordinátor první pomoci

Střední zdravotnická škola v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Předměty
 • Český jazyk
 • Rodinná výchova
 • Přírodopis
2.STUPEŇ user

Vladimír Hanák

Učitel

Pedagogická fakulta
Technická univerzita Liberec
obor dílenských předmětů

Předměty
 • Pracovní činnosti
 • Fyzika
2.STUPEŇ user

Ing. Hana Rachačová

Učitelka

Textilní fakulta
Technické univerzity v Liberci
obor textilní inženýrství

Pedagogická fakulta
Technické univerzity v Liberci

Předměty
 • Chemie
 • Informatika
2.STUPEŇ user

Ing. Monika Tadlíková

Učitelka

Fakulta národohospodářská VŠE v Praze

Pedagogická fakulta
Technické univerzity v Liberci
pedagogická příprava pro učitele 2. stupně ZŠ

Státní jazyková škola v Liberci

Předměty
 • Anglický jazyk
2.STUPEŇuser

Petra Jandíková,DiS.

Učitelka

Pražská konzervatoř
zpěv

Předměty
 • Hudební výchova
2.STUPEŇ user

Mgr. Eva Ježková

Učitelka

Pedagogická fakulta
Západočeské univerzity v Plzni

Předměty
 • Anglický jazyk
2.STUPEŇ user

Táňa Majarová

Učitelka

Hotelová škola a VOŠ hotelnictví a turismus Poděbrady

Jazyková škola hlavního města Prahy
státní jazyková zkouška - anglický jazyk

Předměty
 • Anglický jazyk
2.STUPEŇ user

Mgr. Zbyněk Hradec

Učitel

Pedagogická fakulta
Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, obor speciální pedagogika

Předměty
 • Matematika
2.STUPEŇ user

Jana Kloučková

Asistentka pedagoga

Střední ekonomická škola v České Lípě

Studium pro asistenty pedagoga v Děčíně

 
1.STUPEŇ user

Pavlína Kubáčová

Asistentka pedagoga

SOŠ,SOU a U 28. října, Česká Lípa

Management strojírenství

Studium pedagogiky - asistent pedagoga

 
1.STUPEŇ user

Tereza Formanová

Asistentka pedagoga

TPŠT Liberec - oděvní technologie

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - ergoterapie

Kurzy: asistent pedagoga, znakový jazyk, logopedie, chování mentálně postižených

 
1.STUPEŇ user

Katarína Krájňáková

Asistentka pedagoga

Gymnázium Trenčín

Studium pro asistenta pedagoga NIDV Liberec

 
1.STUPEŇ user

Petra Nesládková

Asistentka pedagoga

SOŠ Lužická - ekonomika zemědělství a výživy se zaměřením na cestovní ruch

Studium pro asistenty pedagoga v Děčíně

 
2.STUPEŇ
 
2.STUPEŇ user

Kateřina Rosáková

Asistentka pedagoga

Vyšší odborná škola sklářská a střední škola Nový Bor – předškolní a mimoškolní pedagogika

 
2.STUPEŇ user

Adam Kolář

Asistent pedagoga

Obchodní akademie Česká Lípa, Studium pro asistenty pedagoga v Děčíně

 
2.STUPEŇ user

Martina Švandová

Asistent pedagoga

Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf

Studium pro asistenty pedagoga v Děčíně

 
2.STUPEŇ user

Bc. Veronika Borčová

Asistent pedagoga

Technická univerzita Liberec Pedagogická fakulta - vychovatelství

Studium pro asistenty pedagoga v Děčíně

 
2.STUPEŇ user

Andrea Vorlíková

Asistent pedagoga

Euroškola ČL obor podnikání

Studium pro asistenty pedagoga v Děčíně

 
2.STUPEŇ user

Irina Dušková

Asistent pedagoga

Vysoká pedagogická škola (RF)- učitelka cizích jazyků (Aj, Nj)

Osvědčení o rovnocennosti diplomu a kvalifikaci na úzěmí ČR, vydané Ministerstvem školství ČR od května 2022

Státní univerzita Tyumen (RF)- ekonomka v oboru "finance a úvěr"

Technická univerzita v Liberci - (Osvědčení o uznání zahraničního VŠ vzdělání a kvalifikace v ČR) - Magisterský studijní program «Podniková ekonomika» specializace Management podnikových procesů

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

DRUŽINA user

Marie Šplíchalová

Vedoucí vychovatelka školní družiny

Střední pedagogická škola Litomyšl

 
DRUŽINA user

Helena Málková

Vychovatelka školní družiny

Střední pedagogická škola Litoměřice

 
DRUŽINA user

Jana Valešová

Vychovatelka školní družiny

Střední pedagogická škola Most

 
DRUŽINA user

Renata Papíková

Vychovatelka školní družiny

Střední pedagogická škola Litoměřice

 

SPRÁVNÍ ÚSEK

SPRÁVA user

Anna Janusová

Vedoucí školní jídelny

Pomaturitní studium provozu hotelů a společného stravování

 
SPRÁVA user

Michaela Poživilová

Ekonomka školy

SOŠ Česká Lípa obor Ekonomika a cestovní ruch

 
SPRÁVA user

Jaroslava Kurucová

Administrativní pracovnice školy, sekretářka
 
SPRÁVA user

Karla Šrámková

Vedoucí kuchařka
 
SPRÁVA user

Helena Rottová

Kuchařka
 
SPRÁVA user

David Kubáč

Kuchař
 
SPRÁVA user

Hana Hříbalová

Kuchařka
 
SPRÁVA user

Šárka Tesárková

Kuchařka
 
SPRÁVA user

Jiří Poživil

Vedoucí údržby, školník

ISŠ Palackého, Česká Lípa

 
SPRÁVA

Jana Říhová

Uklízečka
 
SPRÁVA user

Alena Suchánková

Uklízečka
 
SPRÁVAuser

Zdena Raková

Uklízečka
 
SPRÁVA user

Alena Staňková

Uklízečka
 
SPRÁVA user

Jana Štumerová

Uklízečka
 

Pedagogický sbor 2020-2021

Pedagogický sbor 2019-2020

Pedagogický sbor 2018-2019

Pedagogický sbor 2017-2018