Zaměstnanci školy

O Vaše děti se starají:

Vedení

PhDr. Radek Častulík

 • Ředitel školy
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha
 • Tělesná výchova

Mgr. Pavlína Pavlíčková

 • Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • Hlavní koordinátor  ŠVP
 • Učitelství pro 1. stupeň

Mgr. Zdeněk Choma

 • Statutární zástupce ředitele školy, zástupce ředitele školy pro 2. stupeň
 • Matematicko – fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Praha
 • Matematika, fyzika
 • Správce systému Bakaláři

I. stupeň ZŠ

Mgr. Martina Nemčoková

 • Třídní učitelka 1. A
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Anglický jazyk
 • Logopedický asistent

Mgr. Jana Andrýsková

 • Třídní učitelka 1. B
 • Univerzita J. A. Komenského Praha
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Speciální pedagogika, logopedie

Mgr. Jana Roubíková

 • Třídní učitelka 2. A
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha
 • Učitelství pro 1. stupeň

Mgr. Pavla Zajícová

 • Třídní učitelka 2. B
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • Učitelství pro 1. stupeň se specializací na hudební výchovu

Mgr. Ilona Hurčíková

 • Třídní učitelka 3. A
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Dyslektická náprava

Mgr. Karla Hlinová

 • Třídní učitelka 3. B
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Specializace na dyskalkulii

Mgr. Jana Adamcová

 • Třídní učitelka 4. A
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha
 • Předškolní pedagogika
 • Učitelství pro 1. stupeň

Mgr. Miroslava Holubová

 • Třídní učitelka 4. B
 • Pedagogická fakulta Univerzity Wroclaw
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Speciální pedagogika

Mgr. Jana Rosáková

 • Třídní učitelka 5. A
 • Pedagogická fakulta Technické univerzity Liberec
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Speciální pedagogika

Mgr. Nikola Dědková

 • Třídní učitelka 5. B
 • Pedagogická fakulta Technická univerzita Liberec
 • Učitelství pro 1. stupeň

II. stupeň ZŠ

Mgr. Jarmila Nováková

 • Třídní učitelka 6. A
 • Pedagogická fakulta Technická univerzita Liberec
 • Německý jazyk, tělesná výchova

Mgr. Jana Roubíčková

 • Třídní učitelka 6. B
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • Český jazyk, výtvarná výchova
 • Dyslektická náprava

Mgr. Gabriela Svobodová

 • Třídní učitelka 7. A
 • Pedagogická fakulta Technická univerzita Liberec
 • Zeměpis, občanská výchova, anglický jazyk

Mgr. Jana Haas

 • Třídní učitelka 7. B
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Anglický jazyk, pracovní činnosti, výtvarná výchova

Mgr. Ondřej Riljak

 • Třídní učitel 8. A
 • Pedagogická fakulta Technické univerzity Liberec
 • Tělesná výchova, zeměpis, sportovní hry

Mgr. Radka Veselá

 • Třídní učitelka 8. B
 • Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
 • Národní pedagogický institut - Prevence sociálně patologických jevů
 • Německý jazyk, český jazyk
 • Metodik prevence

Mgr. Alena Hladoniková

 • Třídní učitelka 9. A
 • Střední zdravotnická škola v Ústí nad Labem
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Rodinná výchova, přírodopis
 • Koordinátor první pomoci

Mgr. Dominika Holubová

 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Katedra psychologie Univerzity Karlovy v Praze – výchovné poradenství
 • Technická univerzita v Liberci – speciální pedagogika
 • Český jazyk, dějepis, občanská výchova
 • Výchovná poradkyně

Ing. Monika Tadlíková

 • Učitelka
 • Fakulta národohospodářská VŠE v Praze
 • Technická univerzita v Liberci - pedagogická příprava pro učitele 2. stupně ZŠ
 • Státní jazyková škola v Liberci
 • Anglický jazyk

Daniel Masopust

 • Učitel
 • Matematika, výpočetní technika

Mgr. Jarmila Jindrová

 • Učitelka
 • Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem
 • Matematika

Ing. Hana Rachačová

 • Učitelka
 • Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci obor textilní inženýrství
 • Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci
 • Chemie

Vladimír Hanák

 • Učitel
 • Střední průmyslová škola strojní Česká Lípa
 • Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci – obor dílenských předmětů na ZŠ a SŠ
 • Pracovní činnosti, fyzika

Václav Filip, DiS.

 • Učitel
 • Konzervatoř Teplice, obor: hra na fagot
 • Hudební výchova

Mgr. Milan Keršláger

 • Učitel
 • Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci
 • Matematika, Výpočetní technika, komunikační technologie

Foto Ježková

Mgr. Eva Ježková

 • Učitelka
 • Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
 • Anglický jazyk

Táňa Majarová

 • Učitelka
 • Hotelová škola a VOŠ hotelnictví a turismus Poděbrady
 • Jazyková škola hlavního města Prahy, státní jazyková zkouška - anglický jazyk
 • Anglický jazyk

Jana Kloučková

 • Střední ekonomická škola v České Lípě
 • Studium pro asistenty pedagoga v Děčíně
 • Asistentka pedagoga

Kateřina Rosáková

 • Vyšší odborná škola sklářská a střední škola Nový bor – předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Asistentka pedagoga

 

 

Tereza Formanová

 • TPŠT Liberec - oděvní technologie
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - ergoterapie
 • Kurzy: asistent pedagoga, znakový jazyk, logopedie, chování mentálně postižených
 • Asistentka pedagoga

 

 

Katarína Krájňáková

 • Gymnázium Trenčín
 • Studium pro asistenta pedagoga NIDV Liberec
 • Asistentka pedagoga

Ilona Kubašová

 • SOŠ Euroškola Česká Lípa
 • Střední zdravotnická škola Děčín
 • Studium pro asistenty pedagoga Děčín
 • Studium pro asistenta pedagoga NIDV Liberec
 • Asistentka pedagoga

foto učitelka Kubáčová

Pavlína Kubáčová

 • Asistentka pedagoga
 • SOŠ,SOU a U 28. října, Česká Lípa
 • Management stojírenství
 • Studium pedagogiky - asistent pedagoga

Školní družina

Marie Šplíchalová

 • Střední pedagogická škola Litomyšl
 • Vedoucí vychovatelka školní družiny

Helena Málková

 • Střední pedagogická škola Litoměřice 
 • Vychovatelka školní družiny

Jana Valešová

 • Střední pedagogická škola Most
 • Vychovatelka školní družiny

Renata Papíková

 • Střední pedagogická škola Litoměřice
 • Vychovatelka školní družiny

Správní úsek

Anna Janusová

 • Pomaturitní studium provozu hotelů a společného stravování 
 • Vedoucí školní jídelny

Michaela Poživilová

 • SOŠ Česká Lípa obor Ekonomika a cestovní ruch
 • Ekonomka školy

Jaroslava Kurucová

 • Administrativní pracovnice školy, sekretářka

Miroslav Bořek

 • Vedoucí údržby, školník
 • Střední průmyslová škola elektro Dobruška

foto Šrámková

Karla Šrámková

 • Vedoucí kuchařka

foto Štumemrová

Helena Rottová

 • Kuchařka

foto Kubáč

David Kubáč

 • kuchař

Hana Hříbalová

 • Kuchařka

foto Tesárková

Šárka Tesárková

 • Kuchařka

Alena Suchánková

 • Uklízečka

 

 

Zdena Raková

 • Uklízečka

Alena Staňková

 • Uklízečka, kuchařka

foto Štummerová

Jana Štummerová

 • Uklízečka

Lenka Trčová

 • Uklízečka

Pedagogický sbor 2019-2020

Pedagogický sbor 2018-2019

Pedagogický sbor 2017-2018