Od dominika.holubova |
prevence

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 k nám do školy zavítaly lektorky Šárka a Romana ze společnosti Advaita, z. ú. – Centra primární prevence, aby v rámci všeobecné prevence seznámily žáky z 1. stupně s vybranými rizikovými jevy. Na obě třídy čekal 2hodinový program, kterého se žáci mohli zúčastnit díky dotaci, kterou jsme obdrželi od Libereckého kraje.

Nejdříve lektorky zavítaly mezi žáky a žákyně do 4. A, na které čekal program s názvem Na internetu jako doma. Společně si domluvili pravidla, kterými se budou všichni v průběhu programu řídit, řekli si, co to vůbec prevence je a následně se pustili do práce. Během programu si měli žáci uvědomit, že používání internetu má jistá rizika a že informace, které v různých on-line službách o sobě sdělují, mohou být zneužity. Zároveň si vyzkoušeli, jak se před takovými riziky chránit, včetně např. odolání tlaku ze strany internetových „predátorů“. Dozvěděli se, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc. Na závěr se seznámili s pravidly slušného chování na internetu a jako bonus si odnesli domů i informace pro rodiče.

Poté se lektorky přesunuly do 3. A. Zde byl pro žáky připraven program s názvem Jsme kamarádi? Děti byly natěšeny na práci s lektorkami, takže po obdobném úvodu jako v předešlé třídě se ihned pustily do práce. Navzájem se představily a společně si povídaly, co v jejich věku znamená přátelství a jak se projevuje. Uvědomily si rozdíl mezi škádlením a šikanou, hledaly hranice, kdy se z legrace stává ubližování. Dozvěděly se, na koho se obrátit, když mají pocit, že jim nebo někomu jinému někdo ubližuje, a zároveň hledaly způsoby, jak bezpečně a nenásilně vyventilovat vlastní agresi a vztek.

Oba programy utekly velmi rychle. Věřím, že byly poučné, a že si je děti užily a odnesly si do svého života spoustu zajímavých a důležitých informací.

Mgr. Radka Veselá