Aktuality

Předávání vysvědčení

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

závěr školního roku proběhne podobně jako každý rok. Všichni žáci si budou moci vyzvednout vysvědčení ve škole.

Vysvědčení předají žákům třídní učitelé v pátek 26. června 2020 v 8.00 hodin v kmenových třídách, případně na jiném místě dle informací třídních učitelů.

Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

sděluji tímto, že jsem na pondělí 29. června a úterý 30. června 2020 vyhlásil volné dny pro žáky školy (ředitelské volno). Důvodem je rekonstrukce budovy školy (vyklízení a uzavření pavilonu 1. stupně). Školní družina a školní jídelna budou mimo provoz z důvodu stavebních prací.

PhDr. Radek Častulík, ředitel školy

Aktuálně

Pro potřeby zákonných zástupců žáků zvěřejňujeme rozvrh online výuky po dobu koronavirové epidemie. Rozvrh bude průběžně aktualizován.  <ROZVRH ONLINE>
Dne 1.6.2020 byl všem žákům a rodičům zaslán Pokyn ŘŠ k organizaci závěru školního roku 2019/2020

Informace k výuce na dálku

Výuka na dálku 4.5.2020

  • Výuka na dálku pokračuje pro žáky 1. – 9. ročníků až do 26. 6. 2020
  • Od 11. 5. 2020 bude umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Podrobné informace zašleme žákům a rodičům do 6.5.2020
  • Od 25. 5. 2020 bude umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníků ve škole (tzv. školní skupiny) s cílem vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Podrobné informace zašleme rodičům a žákům prostřednictvím systému Bakaláři a uveřejníme na webu školy do 11. 5. 2020

Ladská kecka

Během soboty a neděle 25. 4. – 26. 4. se ve spolupráci s MAP Českolipsko a Novoborsko II uskutečnila virtuální verze tradiční Ladské kecky.

Stránky