Aktuality

Logická olympiáda

V pátek 6. 11. 2020 proběhlo on-line krajské kolo Logické olympiády.
Do soutěže se zaregistrovalo 63 770 soutěžících ze 3143 škol.

Stanovení podmínek provozu školy od 30. 11. 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je od 30. 11. 2020 povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1. stupně a žákům 9. ročníků základních škol. Žákům 6. – 8. ročníků je umožněna prezenční výuka v tzv. rotačním režimu, tj. střídání celých tříd po týdnu. Proto je provoz školy od 30. 11. 2020 upraven následujícím způsobem:

  • Rotační výuka (střídání celých třídních kolektivů po týdnu) se týká následujících tříd:

6. A, 7. A, 8. A – prezenční výuka zahájena dne 30. 11. 2020 (navštěvují školu v liché týdny)

6. B, 7. B, 8. B – prezenční výuka zahájena dne 7. 12. 2020 (navštěvují školu v sudé týdny)

Výuka na dálku 6.11.2020

  • Distanční výuka žáků 1. – 9. ročníků pokračuje i v týdnu 9. – 13. 11. 2020 a to dle zvláštního rozvrhu pro online výuku, který je na stránkách školy a rodičům i žákům bude zaslán prostřednictví elektronického systému Bakaláři
  • Vzhledem k nouzovému stavu a přerušení činnosti družiny na dobu neurčitou vás touto cestou informuji o způsobu placení školného za dobu přerušení provozu.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - platby za školní družinu

Vážení rodiče dětí zapsaných do školní družiny,

vzhledem k nouzovému stavu a přerušení činnosti družiny na dobu neurčitou vás touto cestou informuji o způsobu placení školného za dobu přerušení provozu.

S účinností od 1. 11. 2020 do odvolání nebudou platby školného za ŠD vybírány.

Znamená to tedy, že hotovostní platby nebudeme přijímat vůbec. V případě, že bude provoz obnoven, je nutno pamatovat na znovunastavení plateb za školné. Případné přeplatky za školní družinu budou vráceny na konci školního roku.

Logická olympiáda

Logická olympiáda je určena všem žákům mateřských, základních a studentům středních škol, kteří mají hlavu na svém místě a chtějí porovnat své síly s ostatními z celé České republiky. Je pořádaná M

Stránky