13. 6. 2022 Doplnění školního řádu v bodě 3/ žáci mají zakázáno:

  1. vnášet, držet, distribuovat a užívat jakékoliv toxické a návykové látky, včetně alkoholu, a výrobků obsahujících tabák a nikotin, návykové látky a jedy, zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku a jiné předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví jeho nebo jiných osob a to jak v budově školy, v jejím areálu a při akcích pořádaných školou. Je zakázáno přicházet do školy pod vlivem těchto látek.

 

Školní řád platný od 1. 9. 2020