NAŠE ŠKOLA...

 • bezbariérová, s rodinnou atmosférou
 • výborná dostupnost
 • poloha na kraji města, obklopená zelení
 • nejnovější a architektonicky nejmodernější škola ve městě
 • spolupráce s rodiči, otevřená komunikace
 • vstřícný a partnerský přístup ke všem
 • individuální přístup k žákům
 • obklopuje ji areál plný zeleně
 • množství zájmových kroužků
 • originální akce pro děti i rodiče
 • moderní učebny s interaktivními tabulemi
 • učebna polytechnické výchovy (dílna na pracovní činnosti vybavená ponky, svěráky, vrtačkami a podobnými zajímavými nástroji)
 • velmi dobře vybavená školní knihovna
 • dvě moderně vybavené tělocvičny a hřiště v areálu školy
 • výuka angličtiny od 2. třídy, (formou kroužku), od 3. ročníku součástí běžného rozvrhu, plavání ve 2. a 3. třídě
 • specializace žáků od 6. třídy – nabídka volitelných předmětů
 • moderní školní jídelna
 • družina od 6,30 do 16,30 hodin