Specifikace prostor

V naší škole se nachází dvě tělocvičny.

 • Obě o stejných rozměrech a téměř shodném vybavení, rozměry 24 m x 12 m. Je zde možnost využít lana a tyče na šplh, jsou zde umístěné koše na basketbal. V tomto sále je možnost hrát volejbal, házenou, vybíjenou, florbal, kopanou, nohejbal a různé míčové hry.
 • K dispozici zde jsou žebřiny, žíněnky, lavičky, kladiny a různé tělocvičné náčiní.
 • U tělocvičen jsou k dispozici tři šatny a sociální zázemí se sprchou.

V areálu školy se dále nachází víceúčelové sportovní hřiště

 • Atletický antukový ovál 250 m
 • Sektory na skok daleký a vrh koulí
 • Hřiště na plážový volejbal a antukové hřiště na volejbal
 • Asfaltové hřiště na basketbal a tenis
 • Fotbalové hřiště s přírodní trávou 60 x 40 m
 • Velké množství vzrostlé zeleně a odpočinkových ploch

Pronájem

Ceny pronájmu:

 • tělocvična: 300,- Kč (60 minut) od 1. 9. 2022
 • hřiště na plážový volejbal : 100,-Kč (60 minut)

Nájemce je povinen opustit prostory šaten nejpozději do 15 minut po uplynutí doby, na kterou má tělocvičnu pronajatou.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PRONÁJEM TĚLOCVIČNY A HŘIŠTĚ:

tel.: 731 506 266                           
e-mail: ekonomka@zslada.cz


 

Příloha Velikost
Řád tělocvičny (119.64 KB) 119.64 KB
Sportovní areál - provozní řád (137.68 KB) 137.68 KB
Rozvrh obsazení tělocvičen 2023_2024 (164.64 KB) 164.64 KB