Naše škola se kromě výuky podle školního vzdělávacího programu zaměřuje na několik základních priorit, které považuje za klíčové:

 • Hlavně neublížit
 • učíme interaktivně
 • uplatňujeme moderní pedagogické přístupy
 • chceme zvýšit finanční gramotnost žáků
 • rozvíjíme digitální gramotnost
 • klademe důraz na čtenářské a komunikativní dovednosti žáků
 • zabýváme se polytechnickou výchova (pracovní činnosti)
 • angličtinu vyučujeme od 3. ročníku (od 1. ročníků zájmový kroužek angličtiny)
 • druhý cizí jazyk (německý) vyučujeme od 8. ročníku
 • nabízíme plavecký výcvik od 2. ročníku s doprovodem dětí do plaveckého areálu
 • od 6. ročníku nabízíme zajímavé specializace
 • neustále vybavujeme školu nejnovějšími informačními  technologiemi
 • nabízíme množství zájmových kroužků
 • podporujeme sportovní aktivity
 • připravujeme oblíbené originální akce pro děti i jejich rodiče
 • organizujeme množství výletů, pobytů v přírodě, lyžařské kurzy pro žáky 3. - 9. ročníků
 • otevřeně komunikujeme a přistupujeme vstřícně ke všem
 • existencí funkčního žákovského parlamentu podporujeme participaci žáků na dění ve škole
 • zakládáme si na rodinné atmosféře školy a úzké spolupráci s rodinou, ve třídách je maximálně 25 žáků.
 • zúčastňujeme se sportovních, kulturních i vědomostních soutěží
 • individuálně pečujeme o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • předcházíme rizikovým a patologickým jevům
 • klademe velký důraz na bezpečnost žáků

Naši učitelé a ostatní zaměstnanci se snaží vytvářet příjemnou tvořivou pracovní atmosféru a dobré mezilidské vztahy, což jsou velice důležité podmínky pro kvalitní činnost školy a neustálé zvyšování její prestiže.

Příloha Velikost
Rámcový plán rozvoje školy 2023 - 2028 (383.3 KB) 383.3 KB