Vážení rodiče,

kroužky na naší škole zajišťujeme s pomocí učitelů naší školy. Naše kroužky jsou zcela zdarma.

Všechny kroužky probíhají na naší škole.

Přihláška na kroužky

  • Na všechny zájmové kroužky se lze přihlásit přímo u vedoucích kroužku nebo písemně na odpovídajícím formuláři v prvním týdnu v září. Přihlášky odevzdávejte třídním učitelům
  • Činnost jednotlivých kroužků bude zahájena v prvním týdnu měsíce října 
  • Kroužky, které vedoucí učitelé školy nabízíme zdarma
  • Docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí
  • Činnost kroužků bude ukončena k poslednímu dni měsíce května
  • V době od října do května se s žádostí o informace ohledně kroužků obracejte výhradně na vedoucí kroužků.
  • Konkrétní dny a časy bude zveřejněny na webu školy v prvním týdnu měsíce září.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Název kroužku

Určeno pro žáky

Vedoucí kroužku 

Místo 

Den/ hodina

 

Keramický kroužek

2. ročníky

Mgr. Jana Adamcová

keramická dílna

pondělí 

12.15 – 13.00

 

Keramický kroužek

3. ročníky

Mgr. Jana Rosáková

keramická dílna

pondělí

13.00 – 13.45

 

Keramický kroužek

4. ročníky

Mgr. Pavla Zajícová

keramická dílna

středa 

13.00 – 13.45

 

Kreativní dílničky

2. - 5. ročníky

Martina Švandová

Třída 3.B

čtvrtek

13.00 – 14.30

 

Lego

3. - 4. ročníky

Tereza Formanová

třída 1.B

dle rozvrhů a domluvy 

se žáky

 

 

Výtvarný 

a foto kroužek

2. - 7. ročníky

Mgr. Kristýna Heiningerová

třída 2.C

úterý

12.45 – 14.15

 

Kroužek anglického jazyka

2.A

 

Ing. Monika 

Tadlíková

3. podlaží 

II. stupně, učebna AJ

úterý

13.00 – 13.45

 

Přírodovědný kroužek

Přípravná třída

Petra Němečková

2.C

středa

13.00 – 13.45

Zdravotnický

 

Peer aktiv

6. – 9. ročník

 

8. -9. ročník

Mgr. Alena

Hladoniková

učebna přírodopisu

II. stupeň

pondělí

14.00 – 15.00

1x za 14 dní

Finanční gramotnost

8. ročník

Mgr. Zbyněk Hradec

učebna fyziky

pondělí

14-00 - 14. 45

Florbal

3. – 5. ročník

Mgr. Ondřej Riljak

modrá tělocvična

středa

7.00 – 7.45

Stolní tenis

3. -9.ročník

Ondřej Coufal

tělocvična

úterý

16.00 – 17.00

Cvičení s hudbou

2. – 9. ročník

Mgr. Alena Hladoniková

4. podlaží 

II. stupně

pátek

14.00 – 15.00

Trampolínky

6. 9. ročník

dívky

Mgr. Gabriela Svobodová

zelená

tělocvična

středa

7.00 – 7.45

Turistický 

kroužek

2. -9. ročník +přátelé školy

 

Mgr. Dominika Holubová

Ing. Monika Tadlíková

 

1 x za měsíc

sobota

Posilování s hudbou

dívky 2. stupeň

+ přátelé školy

Mgr. Gabriela Svobodová

tělocvična

pondělí 18.00 -19.00

pátek 19. 00 - 20.00