Zájmové kroužky

zveřejněno 1.9.2019 

Vážení rodiče,

kroužky na naší škole zajišťujeme jak s pomocí učitelů naší školy, tak i ve spolupráci se sportovním oddílem TJ Lokomotiva Česká Lípa a Fbc Česká Lípa. Z tohoto důvodu jsou platby za zájmové kroužky odlišné. Všichni budete o platbách informováni lektory.

  • Volejbal (TJ Lokomotiva Česká Lípa) – o způsobu platby i o výši částky Vás budou informovat trenéři.
  • Florbal (Fbc Česká Lípa) - o způsobu platby i o výši částky Vás budou informovat trenéři. 
  • Ostatní kroužky – lektoři základní školy, kroužky jsou zdarma

Všechny kroužky probíhají na naší škole.

Přihláška na kroužky

  • Na všechny zájmové kroužky se lze přihlásit pouze písemně na odpovídajícím formuláři od 2. do 13. 9. 2019. Přihlášky odevzdávejte třídním učitelům
  • Činnost jednotlivých kroužků bude zahájena v prvním týdnu měsíce října
  • Kroužky zatím nabízíme zdarma
  • Docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí
  • Činnost kroužků bude ukončena k poslednímu dni měsíce května
  • V době od října do května se s žádostí o informace ohledně kroužků obracejte výhradně na vedoucí kroužků.
  • Konkrétní dny a časy bude zveřejněny na webu školy v posledním týdnu měsíce srpna

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

 

název kroužku

určeno pro žáky

vedoucí kroužku

místo

den/ hodina

Logopedie hrou

 2.,3. třída

T.Formanová

2.B

pondělí

11.50 - 12.35

Keramický

 zájemci I.+II. stupeň

Mgr. P. Zajícová

keramická  dílna

2. pololetí

Keramický

zájemci I.+II. st.

Mgr.J. Adamcová

keramická  dílna

2.pololetí

Logopedie

1. třídy

Mgr. J.Andrýsková

učebna č.113

středa

12.50 –13.30

Keramický

4. ročníky

Mgr. J. Rosáková

keramická dílna

2. pololetí

Výtvarný

II. stupeň

Mgr. J.Roubíčková

učebna výtvarné výchovy

středa

14.00 –15.00

1x za 14 dní

 

       

Zdravotnický

+peer aktiv

II.stupeň

(7. až 9. ročník peer aktiv)

Mgr. A.Hladoniková

učebna Vv

středa 1 x 14 dní

od 14.00 h.

 

       

Korálkování

II. až IX. ročníky H.Staňová učebna 9. A pondělí 14.00 - 15.30

 

       

BOOM časopis

I. + II.

stupeň

J. Rosáková

třída 4. A

1 x 14 dní

pondělí 13.00 - 13.45 hod.

Sportovní kroužky

Basketbal

6.-9. ročník

R.Častulík

tělocvična

středa

15.00 - 16.30 hod

Golf

I. stupeň

J. Kloučková

tělocvična

středa

14.00 –15.00

Sálová kopaná

 6. ročník

V. Hanák

tělocvična

pondělí

14.00 –15.00

Florbal

2. - 5. ročník

trenéři Fbc

tělocvična

pondělí 

14.00 - 16.00

Turistický

 2. až 9. ročník  +

 přátelé školy

Mgr. D.  Holubová

PhDr. R. Častulík

 

sobota

     –

neděle

1x za měsíc

Cvičení s hudbou

I. + II. stupeň

Mgr. A.  Hladoniková

IV. podlaží

II. stupně

pátek

13.45 -14.45

Sportovní gymnastika .

3. - 5.ročník Mgr. J. Rolečková tělocvična

 

čtvrtek

13.00 - 14.30

Volejbal  I.

6.- 7.ročník

 J. Javůrek

tělocvična

po 17.00 – 19.00

pá 17.00 - 19.00

Volejbal II.

4.-5. ročník

dívky

J. Javůrek

tělocvična

čtvrtek 14.30 –16.30

pátek 14.30 - 16.00 hod.