Zájmové kroužky

zveřejněno 1.9.2019 

Vážení rodiče,

kroužky na naší škole zajišťujeme jak s pomocí učitelů naší školy, tak i ve spolupráci se sportovním oddílem TJ Lokomotiva Česká Lípa a Fbc Česká Lípa. Z tohoto důvodu jsou platby za zájmové kroužky odlišné. Všichni budete o platbách informováni lektory.

  • Volejbal (TJ Lokomotiva Česká Lípa) – o způsobu platby i o výši částky Vás budou informovat trenéři.
  • Florbal (Fbc Česká Lípa) - o způsobu platby i o výši částky Vás budou informovat trenéři. 
  • Ostatní kroužky – lektoři základní školy, kroužky jsou zdarma

Všechny kroužky probíhají na naší škole.

Přihláška na kroužky

  • Na všechny zájmové kroužky se lze přihlásit pouze písemně na odpovídajícím formuláři od 3. do 14. 9. 2018. Přihlášky odevzdávejte třídním učitelům
  • Činnost jednotlivých kroužků bude zahájena v prvním týdnu měsíce října
  • Kroužky zatím nabízíme zdarma
  • Docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí
  • Činnost kroužků bude ukončena k poslednímu dni měsíce května
  • V době od října do května se s žádostí o informace ohledně kroužků obracejte výhradně na vedoucí kroužků.
  • Konkrétní dny a časy bude zveřejněny na webu školy v posledním týdnu měsíce srpna

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

 

název kroužku

určeno pro žáky

vedoucí kroužku

místo

den/ hodina

Anglický jazyk

 2. třída

Mgr. M. Nemčoková

4. A

pátek

12.00 - 13.00

Keramický

 5. třída

Mgr. P. Zajícová

keramická  dílna

čtvrtek

13.00 - 14.00

Keramický

I. stupeň

Mgr.J. Adamcová

keramická  dílna

pátek

12.30 -13.15

Keramický

I. stupeň

Mgr. J.Andrýsková

keramická dílna

středa

13.00 –14.00

Keramický

I. stupeň

Mgr. J. Rosáková

keramická dílna

pondělí

13.00 –13.45

Výtvarný

II. stupeň

Mgr. J.Roubíčková

učebna výtvarné výchovy

středa

14.00 –15.00

1x za 14 dní

Společenské hry

I. stupeň

Mgr. J. Doležálková

učebna třídy

3. B

pondělí

13.00 –13.45

Zdravotnický

+peer aktiv

I.+II.stupeň

(7. až 9. ročník peer aktiv)

Mgr. A.Hladoniková

učebna přírodopisu

pondělí

od 13.30

Mladý přírodovědec

I.+II.stupeň

Mgr. A.Hladoniková

učebna přírodopisu

středa

13. 00–14.00

Korálkování

I. stupeň

Ing. H. Staňová

dílnička,

šikovné ruce

sudý týden

pátek

12.00 –13.30

Výtvarné techniky

II. stupeň

Ing. H. Staňová

dílnička,

šikovné ruce

pondělí

14.00 –15.30

BOOM časopis

I. + II.

stupeň

Mgr. D. Holubová,M.Holubová

učebna VT

průběžně

Sportovní kroužky

Sportovní gymnastika

I.

1.-2.ročník

Mgr. J. Rolečková

tělocvična

lichý týden

čtvrtek

14.00 –15.30

Golf

I. stupeň

J. Kloučková

tělocvična

středa

14.00 –15.00

Sálová kopaná

 4.- 5. ročník

V. Hanák

tělocvična

pondělí

14.00 –15.00

Florbal

2. - 5. ročník

trenéři Fbc

tělocvična

pondělí 

14.00 - 16.00

Turistický

 2. až 9. ročník  +

 přátelé školy

Mgr. D.  Holubová

PhDr. R. Častulík

 

sobota

     –

neděle

1x za měsíc

Cvičení s hudbou

I. + II. stupeň

Mgr. A.  Hladoniková

IV. podlaží

II. stupně

pátek

13.45 -14.45

Sportovní gymnastika II.

3. - 5.ročník Mgr. J. Rolečková tělocvična

sudý týden

čtvrtek

14.00 - 15.30

Volejbal  I.

5.- 6.ročník

Mgr. J. Javůrek

tělocvična

út 16.00 – 18.00

čt, pá 14.00 - 15.30

Volejbal II.

8. ročník

dívky

p. Čáp

tělocvična

pondělí 17.00 –18.30

Volejbal III.

9. ročník dívky

p. Čáp

tělocvična

středa

17.00- 18.30