Zájmové kroužky

zveřejněno 1.9.2021 

Vážení rodiče,

kroužky na naší škole zajišťujeme jak s pomocí učitelů naší školy, tak i ve spolupráci se sportovním oddílem TJ Lokomotiva Česká Lípa a Fbc Česká Lípa. Z tohoto důvodu jsou platby za zájmové kroužky odlišné. Všichni budete o platbách informováni lektory.

  • Volejbal (TJ Lokomotiva Česká Lípa) – o způsobu platby i o výši částky Vás budou informovat trenéři.
  • Florbal (Fbc Česká Lípa) - o způsobu platby i o výši částky Vás budou informovat trenéři. 
  • Ostatní kroužky – lektoři základní školy, kroužky jsou zdarma

Všechny kroužky probíhají na naší škole.

Přihláška na kroužky

  • Na všechny zájmové kroužky se lze přihlásit pouze písemně na odpovídajícím formuláři od 1. do 10. 9. 2021. Přihlášky odevzdávejte třídním učitelům
  • Činnost jednotlivých kroužků bude zahájena v prvním týdnu měsíce října
  • Kroužky zatím nabízíme zdarma
  • Docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí
  • Činnost kroužků bude ukončena k poslednímu dni měsíce května
  • V době od října do května se s žádostí o informace ohledně kroužků obracejte výhradně na vedoucí kroužků.
  • Konkrétní dny a časy bude zveřejněny na webu školy v posledním týdnu měsíce srpna

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

 

název kroužku

určeno pro žáky

vedoucí kroužku

místo

den/ hodina

Logopedie hrou

 3.B

T.Formanová

3.B

pondělí

12.45 - 13.30

Keramický

 2. A, 2.B

Mgr. P. Zajícová

keramická  dílna

čtvrtek 12.30-13.30

Keramický

4. A, 4.B

Mgr.J. Adamcová

keramická  dílna

pondělí 13.00 - 13.50

Lego

3.B

T.Formanová

3.B

středa

13.40 –15.00

Keramický

5.A, 5.B

Mgr. J. Rosáková

keramická dílna

středa 13.00-14.00

Výtvarný

6.A,6.B

Mgr. J.Roubíčková

6.B

středa

14.00 –15.00

1x za 14 dní

Matematický šikula

3.-5.ročník Mgr. J.Majorová 2.A čtvrtek 14.00 - 15.00

Zdravotnický

+peer aktiv

8.-9.ročník

Mgr. A.Hladoniková

9.A

pondělí 1 x 14 dní

od 14.00 h.

Francouzský jazyk

8.A,8.B Mgr. G.Svobodová 7.A čvrtek 7.00 - 7.45 h.

Anglický jazyk

1. A Mgr. M. Nemčoková 1. A pondělí 12.15 - 13.00

 

       

BOOM časopis

5.A

Mgr. J. Rosáková

5. A

 

úterý 13.30 - 14.30 hod.

Sportovní kroužky

Basketbal

8. ročník

R.Častulík

tělocvična

středa

15.30 - 16.30 hod

Golf

1.-6.ročník

J. Kloučková

tělocvična

pondělí

14.00 –15.00

Florbal+sportovní hry

 7.A, 7.B

Mgr. O. Riljak

tělocvična

čtvrtek

7.00 - 7.45

Florbal

2.-5.ročník

trenéři Fbc

tělocvična

pondělí 

14.00 - 16.00

Turistický

 2. až 9. ročník  +

 přátelé školy

Mgr. D.  Holubová

PhDr. R. Častulík

 

sobota

     –

neděle

1x za měsíc

Cvičení s hudbou

5.-9.ročník

Mgr. A.  Hladoniková

IV. podlaží

II. stupně

pátek

14.00 -15.00

 

       

Volejbal  I.

ml.žáci

 J. Javůrek

tělocvična

út 15.30 – 17.30

čt 14.30 - 16.30

pá - 14.30 - 16.00

Volejbal II.

st.žáci

J. Javůrek

tělocvična

po 17.00 –19.00

út 17.00 - 19.00 hod.